Nieuws

AB-lid Astrid Berendsen: ,,We zouden meer mogen werken vanuit trots, professionele kracht en regie”   

Sinds afgelopen maart heeft het Algemeen Bestuur van de PO-Raad er twee kersverse leden bij. Een van hen is Astrid Berendsen, voorzitter College van Bestuur bij De Onderwijsspecialisten. Een gesprek over drijfveren, uitdagingen en onbenutte kansen. 

Vertel eens wat meer over je achtergrond...

,,Sinds juni 2019 ben ik voorzitter College van Bestuur bij De Onderwijsspecialisten. Ik heb een brede achtergrond in de ziekenhuiswereld, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en in het voortgezet onderwijs, en al die werelden komen samen in de leerlingen op onze scholen. Voor mij is het werken in het (voortgezet) speciaal onderwijs dus echt een cadeautje.”

,,Maar ook de context waarbinnen wij werken spreekt mij erg aan. Zo werken wij samen met verschillende gemeenten, meerdere zorgaanbieders en maar liefst achttien samenwerkingsverbanden. Dat is niet altijd even makkelijk, maar ik hou van de complexiteit in verbindingen. Mijn drijfveer is om altijd het beste te doen voor de kinderen én voor onze medewerkers, ongeacht met wie ik om tafel zit.” 

Wat kan het primair onderwijs leren van andere sectoren?

,,Ik denk dat wij onszelf nog wat steviger op de kaart mogen zetten. Zeker als ik het vergelijk met bijvoorbeeld mijn ervaringen in de medische wereld. De expertise en het handelen van medisch specialisten stond nooit ter discussie, ook niet bij de politiek. Dat werken vanuit professionele kracht en regie mogen wij ons best wat meer toe eigenen in het primair onderwijs. De politiek bepaalt voor een groot deel wat wij doen. En dat terwijl wij weten hoe kinderen zich ontwikkelen en leren, wij zijn tenslotte de specialist. Vanuit die rol als expert moeten we de dialoog aangaan met de politiek.”

Berendsen vervolgt: ,,Maar professionaliteit is ook reflectie. Steeds kijken naar hoe het anders en beter kan. Hier en daar mogen we best wat meer onderzoekend zijn. Wat werkt wel en wat werkt niet, en waarom dan niet? En al die rapporten die geschreven worden over het onderwijs, wat kunnen we daarvan leren en wat vinden we er zelf van? Kortom, het werken vanuit professionaliteit, kracht én een tikje lef. En dit hoop ik ook mee te brengen binnen het Algemeen Bestuur van de PO-Raad.’’ 

Welke uitdagingen zie je voor je?  

,,Voor het speciaal onderwijs geldt dat onze expertise vroeg in het regulier onderwijs beschikbaar is, en niet pas benut wordt wanneer een kind er helemaal aan het einde aan toe is. Dit vraagt om het doorlaatbaar maken van de huidige schotten. Zo kunnen de expertises van het regulier- en speciaal onderwijs over en weer vloeiend tussen scholen en sectoren gaan werken. We moeten zorgen voor de juiste expertise op het juiste moment en dan ook nog op de juiste plek door de juiste professional. Zo werken we samen aan inclusiever onderwijs. Maar het gaat ook om het ontschotten van sectoren. We hebben met elkaar iets te doen ten aanzien van de ontwikkeling van jeugd en de onderwijsarbeidsmarkt. Hoe zorg je voor een doorlopende ontwikkeling en op welke thema’s kun je, over sectoren heen, samen optrekken?’’ 

Berendsen vervolgt: ,,Voor mij is het belangrijk dat wij als bestuurders landelijk bijdragen aan de bedoeling: prachtig onderwijs om elk kind te laten groeien. Besturen is voor mij dan ook geen doel op zich, je draagt bij aan het beste voor het kind in de klas en wat de leraar nodig heeft. Dáár wordt het verschil gemaakt. Eigenlijk wil je dat de leraar zich ambassadeur voelt van de zaken waar wij ons als besturen voor inzetten. Dat is wellicht een ander aangrijpingspunt. Zo hebben wij misschien ook wel een perspectiefwisseling nodig op sommige thema’s. De trotsheid op het vak zelf komt natuurlijk vanuit de leraren, maar als bestuurders kunnen wij dit ondersteunen door trots te zijn op onze leraren en medewerkers op onze scholen. En trots, dat ben ik!  

Wat wens je je collega bestuurders?

,,Dat we blijven werken vanuit onze kracht en trots. Blijven denken vanuit mogelijkheden en elkaar vasthouden. De diversiteit in onze vereniging is groot. Hierbij hebben we soms ook de neiging om iets van elkaar te vinden, dat heeft ook iets destructiefs. Het is mooi om onderzoekend en nieuwsgierig naar elkaar te blijven. Ik vind dat we ervoor moeten waken niet voor elkaar te gaan denken, maar elkaar juist helpen en ondersteunen, ook richting de politiek.”

Binnenkort volgt het interview met het nieuwe AB-lid Omar Ramadan, voorzitter College van Bestuur bij Sophia Scholen.

Over De Onderwijsspecialisten
De Onderwijsspecialisten bestaat uit 25 Scholen voor speciaal (basis)onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek. De leerlingen krijgen extra, specifieke ondersteuning. Omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. De leerlingen zijn tussen de 4 en 20 jaar oud. Ook begeleiden zij leerlingen en hun leraren binnen het regulier onderwijs. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet en beroepsonderwijs. Op dit moment krijgen zo’n 4000 leerlingen specialistische ondersteuning vanuit De Onderwijsspecialisten. Meer informatie? Bezoek de website van De Onderwijsspecialisten.


 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten