Nieuws

AD: 'School dupe van zorgenkind'

Basisscholen die zorgenkinderen in de klas hebben, voelen zich onterecht bestraft door de Onderwijsinspectie, dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Leerlingen met een beperking trekken het gemiddelde van de Cito-scores van deze scholen naar beneden. Deze negatieve scores kunnen ervoor zorgen dat scholen die zorgleerlingen opvangen ‘zwak’ worden, terwijl de resultaten in principe al jaren goed zijn.

De PO-Raad laat in de krant weten dat het niet de bedoeling kan zijn dat scholen die hun best voor zorgleerlingen doen worden gestraft. Ook de Onderwijsinspectie zelf geeft in het artikel aan dat ,,het effect van toezicht niet moet zijn dat scholen geen zorgleerlingen durven aan te nemen’’. De Inspectie is daarom van plan om het inspectiekader af te stemmen op de huidige situatie.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten