Nieuws

Advies PO-Raad over Monitoring Sociale Veiligheid

In aanvulling op de eerdere berichtgeving over de Monitoring Sociale Veiligheid adviseert de PO-Raad het onderzoek dit schooljaar niet af te nemen.

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een uitzonderlijke onderwijsperiode. Deze onderwijsperiode heeft invloed op de wijze waarop leerlingen hun sociale veiligheid op school en binnen de groep ervaren. De resterende tijd van het schooljaar is te kort om te spreken van een stabiele onderwijssituatie om een betrouwbaar onderzoek te doen. Daarom raadt de PO-Raad het scholen af de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) op te starten of af te ronden. Het onderzoek naar leerlingtevredenheid, waar de MSV onderdeel van is, levert onder de huidige omstandigheden namelijk geen betrouwbaar resultaat op. Dit advies geldt ook voor de onderzoeken naar oudertevredenheid en medewerkertevredenheid.

De Inspectie van het Onderwijs geeft aan dat zij niet zullen handhaven wanneer scholen vanwege de maatregelen die zijn genomen moeten afzien van monitoring. Scholen nemen daar zelf een beslissing over. Lees hier meer over het standpunt van de Onderwijsinspectie.

Scholenopdekaart.nl

Scholen die het onderzoek hebben afgenomen, kunnen hun resultaten zoals altijd tonen op scholenopdekaart.nl. Het doorleveren van de gegevens via Vensters aan de inspectie blijft mogelijk tot de deadline van 1 juli aanstaande. Komende zomer analyseren we of het mogelijk is een betrouwbare benchmark te berekenen voor de onderzoeken die zijn uitgevoerd in 2019-2020. Voor scholen die geen onderzoek hebben afgenomen, blijven de resultaten van het vorige onderzoek zichtbaar op scholenopdekaart.nl.