Nieuws

Afschaffen fusietoets: alleen lichte procedurele toets blijft over

De PO-Raad is blij dat minister Slob (Onderwijs) de fusietoets afschaft voor het primair en voortgezet onderwijs. De sectororganisatie heeft hier jarenlang voor gepleit. Tot het moment van de wetswijziging geldt een lichtere procedurele toets.

Fusietoetscommissie wordt opgeheven

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Slob dat de fusietoets blijft bestaan tot het moment dat de wet gewijzigd wordt. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) streeft ernaar de wet begin 2020 in werking te laten treden. Wel wordt de regeling vanaf 1 augustus 2018 zo aangepast dat alleen nog de lichte, procedurele toets overblijft. Deze toets wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit houdt in dat scholen bij voorgenomen fusies geen advies meer nodig hebben van de fusietoetscommissie. De fusie-effectrapportage en inspraak van de medezeggenschap blijven behouden.

Fusietoets ondoorzichtig

Minister Slob geeft in zijn brief aan dat schoolbesturen de fusietoets ondoorzichtig vinden: ‘Het gevoel van onvoorspelbaarheid van de uitkomst van de toets maakt besturen terughoudend met fuseren. Hoewel enige terughoudendheid niet altijd ongewenst is, zijn besturen op dit moment ook terughoudend in situaties waar fusies maatschappelijk gewenst of zelfs noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het onderwijsaanbod.’

Samenwerking stimuleren

De PO-Raad vindt het goed dat minister Slob het afschaffen van de fusietoets zo snel oppakt. De toets heeft geen meerwaarde en kost schoolbesturen behoorlijk veel tijd, vanwege de complexiteit van de toets. Door het afschaffen van de fusietoets weten schoolbesturen sneller waar ze aan toe zijn. Slob laat de Tweede Kamer weten dat ‘het kabinet ruimte wil geven aan het onderwijs en besturen wil stimuleren om samen de uitdagingen waar het onderwijs voor staat aan te pakken.’ De PO-Raad is het met de minister eens dat het belangrijk is dat schoolbesturen de ruimte krijgen om samen te werken om, bijvoorbeeld krimp, het hoofd te bieden. Deze ruimte wordt vergroot met het afschaffen van de fusietoets.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten