Nieuws

ALV PO-Raad in het teken van personeelstekorten, digitale veiligheid en sectorcijfers

Op donderdag 17 november kwamen de leden van de PO-Raad bij elkaar voor de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden gingen in gesprek over de nieuwste Sectorrapportage, digitale veiligheid, regionale samenwerking bij personeelstekorten, en verenigingsontwikkeling.

Sectorrapportage PO-VO 2022

Tijdens de ALV is de nieuwe Sectorrapportage voor het primair onderwijs gepresenteerd. Hoe staat het primair onderwijs er nu voor? En hoe ontwikkelt het onderwijs zich? Uit de cijfers zien we onder andere dat het lerarentekort tot 2031 blijft toenemen en dat het binnenklimaat in schoolgebouwen vaak zeer te wensen over laat. Maar in de Sectorrapportage zijn ook enkele oplossingsrichtingen te vinden om de uitdagingen in het onderwijs het hoofd te bieden. Zo pleit de PO-Raad voor meer regionale samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen en vragen de Raden met andere partners om een structurele investering voor goede onderwijshuisvesting vanuit het kabinet.
→ Bekijk de Sectorrapportage

Aan de slag met digitale veiligheid 

De inzet van ICT biedt schoolorganisaties veel kansen, maar kent ook risico’s. Een essentiële voorwaarde om de inzet van ICT goed te organiseren is een veilige digitale omgeving voor leerlingen én medewerkers. Het ministerie zet daar de komende jaren flink op in met het programma Digitaal Veilig Funderend Onderwijs, waarin zij met PO en VO-Raad, Kennisnet en SIVON samenwerken.

Onderwijsbestuurder Frits Hoekstra (en voorzitter van de Adviesgroep Regie op ICT) deelde tijdens de ALV meer informatie over het programma, waaronder het normenkader informatiebeveiliging en privacy voor het funderend onderwijs. Het normenkader wordt op dit moment ontwikkeld en beschrijft wat er in organisaties nodig is om digitaal veilig te zijn. Bestuurders en geïnteresseerden kunnen hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens de webinars ‘Help, onze school is gehackt. Wat nu?'. Vanuit de PO- en VO-Academie is de komende jaren ook ondersteuning beschikbaar voor schoolorganisaties om te werken aan digitale veiligheid.
→ Bekijk het ondersteuningsaanbod

Versterking regionale samenwerking personeelstekorten

De noodzaak om de regionale samenwerking te intensiveren wordt steeds groter. Wat is er nodig om tot een effectieve regionale samenwerking te komen en wat vraagt dit van bestuurlijk handelen? Lector Henno Theisens deelde tijdens de ALV de eerste bevindingen uit het TIAS-onderzoek ‘Sturen met ruimte’ over het functioneren en presenteren van regionale sturingsnetwerken in het onderwijs. Schoolbestuurders Renata Voss (BOOR) en Esther Kopmels (PCBO Apeldoorn) lieten zien hoe zij werken aan een versterking van de regionale samenwerking in de dagelijkse praktijk. De PO-Raad gaat innovatieve vormen van regionale samenwerking stimuleren en biedt leden gerichte ondersteuning in het realiseren van regiodeals, in navolging van het advies ‘denken doen en doorpakken’.
Wil je ondersteuning bij het ontwikkelen van regiodeals en/of meer informatie over het leertraject ‘versterken regionale samenwerking? Meld je aan!

Verenigingsontwikkeling

Met het vaststellen van de Strategische Agenda ‘De kracht van het collectief’ hebben we als vereniging keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. We stellen drie verenigingscommissies in om de ambities uit de Strategische Agenda uit te voeren. Daarnaast zijn er in de begroting voor 2023 keuzes gemaakt om met een financieel gezonde vereniging de toekomst positief tegemoet te kunnen zien. Zo bestaat per 1 juli 2023 het dagelijks bestuur van de PO-Raad uit één persoon, en bevat de contributie voor 2023 een extra inflatiecorrectie. 
→ Bekijk de strategische agenda

Algemeen bestuur

De ALV heeft tot slot ingestemd met de benoeming van Joke Tillemans als lid van het Algemeen Bestuur van de PO-Raad. Zij is voorzitter van College van Bestuur bij KIEM en vervangt Kristiaan Strijker per 17 november 2022. Daarnaast is Marcel Poppink voor een tweede termijn van vier jaar herbenoemd als AB-lid. Wij feliciteren Joke en Marcel van harte met hun (her)benoeming!  

PO-Raad

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten