Nieuws

Armoede en geldzorgen: wat kan de school betekenen?

De hoge inflatie en de stijgende energiekosten zorgen voor een toename in geldstress en armoede. Steeds meer gezinnen hebben moeite met rondkomen. Dit raakt ook het onderwijs. Leerlingen zitten minder goed in hun vel of er is zelfs geen geld voor een lunch. Ook steeds meer onderwijspersoneel heeft moeite met rondkomen. De PO-Raad heeft geen beeld van de omvang van dit probleem maar ontvangt signalen vanuit verschillende plekken in het land.  

Scholen kunnen de armoedeproblematiek niet oplossen, maar wel acties ondernemen om de situatie voor de betreffende leerlingen beter te maken. In 2020 is de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ gelanceerd. Op dit moment wordt deze handreiking door de Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen geactualiseerd.

In de handreiking vind je tips en werkwijzen. Bijvoorbeeld over hoe je een veilige sfeer kunt creëren om zonder schaamte over armoede te spreken, hoe scholen materiële steun kunnen bieden of ouders ondersteunen bij het regelen van beschikbare hulp. Bovenal hebben scholen een signaleringsfunctie. Het is dan ook belangrijk om tijdig de samenwerking met de gemeente en lokale partners op te zoeken. 

Gevolgen voor scholen 

De inflatie heeft ook gevolgen voor de scholen zelf. Vooral de exponentieel gestegen energieprijs baart scholen zorgen. De PO-Raad wil hier graag met het ministerie van OCW en het ministerie van EZK over in gesprek.  

Goed werkgeverschap

De PO-Raad vraagt haar leden om, vanuit goed werkgeverschap, ook extra oog te hebben voor de situatie van het onderwijspersoneel. Signaleer je zorgen, ga dan het gesprek aan en kijk samen naar oplossingen om de lasten tijdelijk te verlichten. 

Meer informatie

Download de handreiking ‘Omgaan met armoede op scholen’ of lees 'Meer kinderen groeien op in armoede' en praktische tips op de website van het NJI.  

Subsidie Rijke Schooldag

Het programma School & Omgeving richt zich op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Scholen kunnen tot eind september subsidie aanvragen. Lees meer
 

Vrouw met de handen in het haar kijkend naar rekeningen

Downloads

Handreiking omgaan met armoede op scholen
PDF, 7.75 MB

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten