Nieuws

Basisscholen per 8 juni weer volledig open

Het regulier basisonderwijs mag vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij er serieuze contra-indicaties zijn. Dat maakte premier Rutte vanavond bekend. In de week van 1 juni wordt een definitief besluit genomen. PO-Raad is blij met deze beslissing.

Veel van onze leden gaven zeker sinds de heropening van vorige week aan graag weer volledig aan de slag te willen. De overheid houdt de ontwikkeling en verspreiding van het virus op dit moment nauwlettend in de gaten. Ook de situatie op de scholen wordt uitgebreid gemonitord. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Op basis daarvan wordt in de week van 1 juni definitief beslist of het primair onderwijs haar deuren volledig opent op 8 juni. Het sbo en so zijn sinds 11 mei al helemaal open. Door de reguliere basisscholen op 8 juni te openen, krijgen die de tijd om zich samen met medewerkers, ouders en opvang voor te bereiden.

Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad: ,,De heropening van scholen is goed verlopen, dat is een groot compliment aan de sector waard. Natuurlijk zijn er nog zorgen en onzekerheden, maar hier komen we met elkaar uit. Er komt een nieuw protocol voor de periode na 8 juni. Daarover spreken we morgen met onze leden tijdens het interactieve webinar, waar ook andere zaken die volgen uit het kabinetsbesluit aan bod zullen komen. Het hernieuwde protocol werken we de komende weken uit en willen we uiteraard zo snel mogelijk bij de scholen hebben zodat die goed voorbereid op 8 juni hun deuren kunnen openen voor alle leerlingen.’’ Scholen worden daarbij niet aan het onmogelijke gehouden en er wordt rekening gehouden met zorgen en onzekerheden, zoals bijvoorbeeld beschikking over voldoende leerkrachten en of een school zich goed kan houden aan de hygiëne-eisen en richtlijnen.

Protocollen blijven nodig

Uit de adviezen van het RIVM blijkt dat er voor de komende tijd protocollen nodig blijven, wellicht ook na de zomervakantie. We streven ernaar het aangepaste protocol op woensdag 27 mei klaar te hebben. Je kunt het dan opnieuw vinden op www.weeropschool.nl. Wij vragen scholen daarom te wachten met het maken van concrete plannen voor volledige heropening tot de protocollen gepubliceerd zijn. 

Noodopvang verlengd

De noodopvang in de huidige vorm wordt dus nog één week verlengd en stopt op 8 juni. 24-uursnoodopvang wordt vanuit de kinderopvang voortgezet tot 1 juli voor kinderen van ouders met cruciale beroepen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten