De PO-Raad is de werkgeversorganisatie in het primair onderwijs. Vanuit die rol wil de PO-Raad ook bijdragen aan goed bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds. Per 1 april 2012 heeft de PO-Raad een voordrachtsrecht voor 4 leden voor de besturen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (Vf/Pf). Op voordracht van de PO-Raad zijn de volgende leden benoemd in beide besturen. Deze personen zijn weliswaar voorgedragen door de PO-Raad maar zij besturen het fonds zonder last of ruggespraak. De vier centrales voor overheidspersoneel hebben ieder ook het voordrachtsrecht voor een bestuurder.

Het Vervangingsfonds (Vf) ondersteunt schoolbesturen bij uitval een werknemer door de vervangingskosten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden. Ook adviseert het Vf besturen in het primair onderwijs bij het creëren van een gezonde en stimulerende werkomgeving.

Het Participatiefonds betaalt de uitkeringskosten van werkzoekend onderwijspersoneel als een schoolbestuur heeft voldaan aan de voorwaarden die in het reglement staan. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs betalen hier premie voor. Daarnaast adviseert het Pf scholen bij het maken van personeelsbeleid, ondersteunt werkzoekend onderwijspersoneel bij het vinden van een nieuwe baan en biedt informatie over de rechten en plichten bij een werkloosheidsuitkering. 

Bestuursleden

Herbert Hoedemakers |  Bestuur stichting Triade
Eric van Dorp |  Bestuur SPO Utrecht
Harry Gerichhausen |    Bestuur Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland
Edwin van Bokhoven |  Bureau PO-Raad
Willem de Jong |  Stichting Gabriel