Bestuur

Het bestuur van de PO-Raad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. De leden van dit bestuur zijn fulltime werkzaam voor de PO-Raad.

Het Algemeen Bestuur heeft geen uitvoerende functie maar zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestaat uit bestuursleden van leden van de PO-Raad. Het Algemeen Bestuur vergadert één keer per maand.

Welke bevoegdheden het bestuur en de leden van de vereniging hebben, is vastgelegd in de statuten van de PO-Raad.

Dagelijks bestuur


Freddy Weima

Freddy Weima is sinds april 2021 voorzitter van de PO-Raad.

Freddy Weima MA (1971) heeft politicologie gestudeerd en bij verschillende ministeries gewerkt. Waaronder het ministerie van OCW, het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Justitie. Na zijn loopbaan in 'het Haagse' is hij als unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP gestart. In deze baan heeft hij nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. Ook was Weima betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO (APPO).  

Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering van het onderwijs. 

Weima is samenwonend en heeft twee kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Meer weten over Freddy Weima? Lees dan dit interview

 

 

foto van Chris van Meurs
Freddy Weima


Chris van Meurs

Chris van Meurs is op de Algemene Ledenvergadering van 20 april benoemd als (interim) vicevoorzitter van de PO-Raad. 

Van Meurs zal gedurende een jaar voor twee dagen per week als vicevoorzitter bij de PO-Raad werken. Daarnaast blijft hij actief als voorzitter College van Bestuur van OPSPOOR. Een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Eerder was hij onder meer bestuurder in het voortgezet onderwijs en het hbo en toezichthouder in het mbo. Van Meurs heeft sociale geografie in Nijmegen gestudeerd en begon daar ook zijn loopbaan. 

Binnenkort volgt meer informatie over Chris in een interview.

Algemeen bestuur

Omar Ramadan

Omar Ramadan

Voorzitter College van Bestuur Sophia Scholen Duin- & Bollenstreek

Renata Voss

Renata Vos

Voorzitter College van Bestuur Stichting BOOR

Astrid Berendsen

Astrid Berendsen 

Voorzitter College van Bestuur De Onderwijsspecialisten

 

Jeroen Gommers

Jeroen Gommers

Voorzitter College van bestuur MONTON (Stichting Montessorischolen Midden-Nederland)

Marcel Poppink

Marcel Poppink 

Voorzitter College van bestuur Consent

annet dries

Annet Dries

Voorzitter College van Bestuur Stichting Interconfessioneel en
Katholiek Onderwijs (SIKO)

foto van Kristiaan Strijker

Kristiaan Strijker

Voorzitter College van Bestuur Stichting Aves