Bestuur

Het bestuur van de PO-Raad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. Het Algemeen Bestuur heeft geen uitvoerende functie maar zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestaat uit bestuursleden van aangesloten schoolorganisaties. Het Algemeen Bestuur vergadert in het algemeen één keer per maand.

Welke bevoegdheden het bestuur en de leden van de vereniging hebben, is vastgelegd in de statuten van de PO-Raad.

Dagelijks bestuur


Freddy Weima

Freddy Weima is sinds april 2021 voorzitter van de PO-Raad.

Freddy Weima (1971) heeft politicologie gestudeerd in Amsterdam en San Francisco. Na een korte periode als universitair docent werkte hij achtereenvolgens bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Justitie. Na zijn departementale loopbaan was hij unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP, kennis- en dienstencentrum in arbeidszaken. In deze baan heeft hij nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. Zo was Weima betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO.  

Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering, wereldburgerschap en internationale samenwerking in het onderwijs. 

Weima is samenwonend en heeft twee kinderen, één op de basisschool en één in het voortgezet onderwijs. Naast zijn functie bij de PO-Raad is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland Noord. 

Meer weten over Freddy Weima? Lees dan dit interview

foto van Chris van Meurs
Freddy Weima


Chris van Meurs

Chris van Meurs is op de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022 benoemd als (interim) vicevoorzitter van de PO-Raad. 

Van Meurs zal gedurende een jaar voor twee dagen per week als vicevoorzitter bij de PO-Raad werken. Daarnaast blijft hij actief als voorzitter College van Bestuur van OPSPOOR. Een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Eerder was hij onder meer bestuurder in het voortgezet onderwijs en het hbo en toezichthouder in het mbo. Van Meurs heeft sociale geografie in Nijmegen gestudeerd en begon daar ook zijn loopbaan. 

Algemeen bestuur

Astrid Berendsen

 

 

 


Astrid Berendsen 

Voorzitter College van Bestuur De Onderwijsspecialisten

annet dries

 


Annet Dries

Voorzitter College van Bestuur Stichting Interconfessioneel en
Katholiek Onderwijs (SIKO)

Jeroen Gommers

Jeroen Gommers

Voorzitter College van bestuur MONTON (Stichting Montessorischolen Midden-Nederland)

 

Marcel Poppink

Marcel Poppink 

Voorzitter College van bestuur Consent

Omar Ramadan

Omar Ramadan

Voorzitter College van Bestuur Sophia Scholen Duin- & Bollenstreek

Foto

Joke Tillemans 

Voorzitter College van Bestuur KIEM

Renata Voss

Renata Voss

Voorzitter College van Bestuur Stichting BOOR