Bestuur

Het bestuur van de PO-Raad bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur voert het beleid van de PO-Raad uit. Het Algemeen Bestuur heeft geen uitvoerende functie maar zorgt vooral voor verbinding met de leden van de vereniging. Het bestaat uit bestuursleden van aangesloten schoolorganisaties. Het Algemeen Bestuur vergadert in het algemeen één keer per maand.

Welke bevoegdheden het bestuur en de leden van de vereniging hebben, is vastgelegd in de statuten van de PO-Raad.

Vergaderingen 2024

VergaderingDatumAanvangEindeLocatie
AB/DB vergadering23 januari 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
AB/DB vergadering27 februari 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
AB/DB vergadering12 maart 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
24-uurssessie4 en 5 april 202414.0014.00Ntb
AB/DB vergadering14 mei 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
ALV6 juni 202412.0017.00Woerden
AB/DB vergadering18 juni 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
AB/DB vergadering en Heidag11 september 202410.0018.00Ntb
AB/DB vergadering8 oktober 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
ALV14 november 2024NtbNtbNtb
AB/DB vergadering19 november 202412.3016.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht
AB/DB vergadering aansluitend diner12 december 202414.3018.00PO-Raad, Aidadreef 4 Utrecht

Stel een vraag aan het bestuur

Dagelijks bestuur


Freddy Weima

Freddy Weima is sinds april 2021 voorzitter van de PO-Raad.

Freddy Weima (1971) heeft politicologie gestudeerd in Amsterdam en San Francisco. Na een korte periode als universitair docent werkte hij achtereenvolgens bij de ministeries van OCW, Sociale Zaken en Justitie. Na zijn departementale loopbaan was hij unitmanager arbeidsmarkt bij het CAOP, kennis- en dienstencentrum in arbeidszaken. In deze baan heeft hij nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. Zo was Weima betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO.  

Tussen 2012 en 2021 was Weima directeur-bestuurder van Nuffic. Nuffic zet zich in voor internationalisering, wereldburgerschap en internationale samenwerking in het onderwijs. 

Weima is samenwonend en heeft twee kinderen. Naast zijn functie bij de PO-Raad is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Noord-Holland Noord. 

Meer weten over Freddy Weima? Lees dan dit interview

Freddy Weima

Algemeen bestuur

Astrid Berendsen

Astrid Berendsen 

Voorzitter College van Bestuur De Onderwijsspecialisten

Annet Dries

Annet Dries

Voorzitter College van Bestuur Stichting Interconfessioneel en
Katholiek Onderwijs (SIKO)

Portretfoto van Herbert de Bruijne

Herbert de Bruijne

Lid van College Bestuur Openbaar Onderwijs Groningen

Portretfoto van Maaike Huisman

Maaike Verkeste

Lid van College Bestuur SKO | Ontwerpers van Onderwijs

 

Marcel Poppink

Marcel Poppink 

Voorzitter College van bestuur Consent

Joke Tillemans

Joke Tillemans 

Voorzitter College van Bestuur KIEM

Renata Voss

Renata Voss

Voorzitter College van Bestuur Stichting BOOR