Nieuws

Bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters

De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. De inzichten en ideeën van onze leden zijn van groot belang, bijvoorbeeld wanneer we kijken naar hoe Scholen op de kaart beter ingericht en ingezet kan worden. Hoe kan het programma in de toekomst nog beter helpen bij het afleggen van verantwoording en het sturen op kwaliteit? En hoe kan het programma bijdragen aan lastenverlichting?

Daarnaast verkennen we samen de wenselijkheid van de ontwikkeling van een BestuursVenster. Een openbaar venster dat het mogelijk maakt om ook op bestuurlijk niveau transparant te zijn over doelstellingen en resultaten. Kortom, genoeg reden om in gesprek te gaan over Vensters.

Meepraten?

Bent u bestuurder, en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Laura Thiescheffer.