Nieuws

Bestuursgesprekken over de toekomst van Vensters

De PO-Raad voert op dit moment gesprekken met verschillende schoolbesturen over de doorontwikkeling van het programma Vensters. De inzichten en ideeën van onze leden zijn van groot belang, bijvoorbeeld wanneer we kijken naar hoe Scholen op de kaart beter ingericht en ingezet kan worden. Hoe kan het programma in de toekomst nog beter helpen bij het afleggen van verantwoording en het sturen op kwaliteit? En hoe kan het programma bijdragen aan lastenverlichting?

Daarnaast verkennen we samen de wenselijkheid van de ontwikkeling van een BestuursVenster. Een openbaar venster dat het mogelijk maakt om ook op bestuurlijk niveau transparant te zijn over doelstellingen en resultaten. Kortom, genoeg reden om in gesprek te gaan over Vensters.

Meepraten?

Bent u bestuurder, en heeft u ook interesse om uw inzichten met ons te delen? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Laura Thiescheffer.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten