Blog

Blog Rinda den Besten - Het wordt een ongewis jaar

Schooljaar 2020/2021 is nu dan echt voor íedereen begonnen. En wat kunnen we ervan verwachten? We weten het niet. Als we íets leerden in de tweede helft van het vorige schooljaar is het dat wel.

Maar we leerden meer. Bijvoorbeeld hoeveel werk we kunnen verzetten als de hele wereld verandert. Met de betrokkenheid, energie en creativiteit die loskwam heeft onze sector zich heel positief op de kaart gezet. In een tijd waarin onzekerheid en angst aan de oppervlakte liggen, zag ik vooral trots, kalmte en zelfvertrouwen.

We leerden ook hoe ontwrichtend het is voor onze samenleving als onderwijs en kinderopvang sluiten. Niet alleen omdat ouders thuis met hun handen in het haar zitten als ze werk en onderwijs / opvang moeten combineren, maar meer nog omdat verplicht thuisonderwijs de kansenongelijkheid vergroot en de onderwijskwaliteit onder druk zet.

Kalmte bewaren

Aan de start van dit nieuwe schooljaar is Corona niet weg (en misschien wel het hele schooljaar niet). En telkens opnieuw is er een ontwikkeling die de angst kan doen ontvlammen. Maar laten we voorkomen dat er paniekvoetbal gespeeld moet worden. Van ons, als PO-Raad, kun je verwachten dat we aan alle landelijke tafels alles op alles zetten om het primair onderwijs en ook de kinderopvang open te houden. We zullen benadrukken hoe belangrijk dat is voor kinderen. We zullen, zoals we dat ook in het voorjaar deden, samen met jullie de kalmte bewaren.

Wees voorbereid

Intussen moeten we rekening houden met de mogelijkheid van tijdelijke, regionale lockdowns. Daarom is het belangrijk dat we niet overboord kieperen wat we in de afgelopen maanden leerden. Wees voorbereid als thuisonderwijs (deels) toch noodzakelijk is. Ik weet van veel besturen dat ze op dit moment inventariseren wat ze willen behouden uit de tijd van gedwongen onderwijs op afstand. Die unieke situatie heeft immers ook heel veel moois gebracht: innovatie, nieuwe samenwerkingen, slagkracht. We werden gedwongen heel goed na te denken over wat goed onderwijs is, hoe we dat willen geven. Dat zijn de vruchten die we plukken van de afgelopen maanden.

Het wordt een ongewis schooljaar. Laten we, dat gezegd hebbende, de scholen niet openhouden ten koste van de gezondheid van onze leraren en leerlingen, maar als ze noodgedwongen moeten sluiten, laat ook dát dan niet gebeuren ten koste van onze kinderen. Hou het hoofd koel. En hou het goede vast. Ik wens je een goed en gezond schooljaar.

Rinda den Besten

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten