Nieuws

Centraal examen vervalt in 2020

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft in overleg met onderwijsorganisaties besloten dat het centraal examen niet doorgaat in 2020. Leerlingen kunnen dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo zonder vertraging doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen krijgen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten.

Hiertoe is besloten doordat 'in de huidige situatie onvoldoende geborgd kan worden dat leerlingen op een goede manier worden voorbereid op het centraal examen', schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast is het onzeker welke maatregelen in de toekomst worden genomen om het coronavirus in te dammen en welke gevolgen deze hebben op het onderwijs.

Schoolexamens afronden

Omdat de resultaten van het schoolexamen de basis vormen voor het behalen van het diploma vraagt de minister scholen de komende tijd het volledige schoolexamen af te ronden. Zij hebben daar tot begin juni de tijd voor. Het afnemen van schoolexamens kan op afstand, via (beeld)bellen of fysiek op school met voldoende afstand. Scholen doen dit in overleg met hun medewerkers, leerlingen en ouders. Tot en met 6 april gelden moeten scholen daarbij rekening houden met de huidige richtlijnen van het RIVM. Rond 6 april wordt een rapport verwacht van het RIVM waarna mogelijk andere richtlijnen gelden.

Voor sommige scholen is het niet mogelijk alle schoolexamens af te nemen voor de zomervakantie. Zij mogen daarom het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in overleg met de medezeggenschapsraad aanpassen.

Voortgezet speciaal onderwijs en staatsexamens

De PO-Raad heeft in dit traject veel aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Veel leden met vso-diplomagericht onderwijs brachten hun zorgen en suggesties bij ons over. Hier zijn wij over in gesprek gegaan met minister Slob. Veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs nemen deel aan staatsexamens. Deze bestaan uit een centraal-examen en een college-examen. Het centraal examen gaat niet door omdat dit hetzelfde centraal-examen is als op reguliere scholen in het voortgezet onderwijs. De college-examens, die half juni starten, gaan vooralsnog door. Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel. Wij zullen nog nader in contact treden met de minister over het college-examen omtrent data en inhoud. De PO-Raad vindt dat daar meer duidelijkheid over moet komen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden we je daarvan op de hoogte.

Update bericht 26 maart

Nu bekend is geworden dat het centraal examen niet doorgaat dit schooljaar, zijn er uiteraard ook veel vragen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) over hun examinering. Wij begrijpen goed dat het kabinet tot dit besluit is gekomen, en we staan er dan ook achter, hoewel het voor sommige groepen ook nadelig zal zijn. Wij verzamelen alle vragen en onduidelijkheden en leggen deze neer bij het ministerie, waar we in, samenwerking met LECSO, gaan werken aan de uitwerking van dit ingrijpende besluit. Op dit moment willen wij vooral graag duidelijkheid over de vragen:

Wat gebeurt er met de mondelinge en schriftelijke examens voor het college-examen en wat gebeurt er als leerlingen nu een deelcertificaat halen terwijl ze dit jaar nog niet afstuderen? Wij begrijpen de zorgen die hierover leven in het vso en doen onze best om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te hebben voor iedereen die werkt of leert binnen het vso. Als je vragen hebt, weet ons te vinden! En als er nieuwe informatie is dan zullen wij dat hier snel delen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten