Logo Congres 2015 PO-Raad

- Algemene info
- Voor wie
- Speciaal voor leden
- Informatiemarkt, informatie en plattegrond
- Tarieven
- Aanmelden
- Programma
- Masterclasses, lezingen en workshops
- Contact
Presentaties congres (deze vindt u als linkjes en bestanden onderaan deze pagina)

Impressie congres 2014

 Twitter met ons mee: #congrespo 

 

Laatste nieuws:
 

Staatssecretaris Dekker bezoekt op 11 juni het PO-Raad congres

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) zal op donderdag 11 juni aanwezig zijn op de eerste dag van het PO-Raad congres ‘Kennis voor morgen’ op locatie Papendal. Hij zal tijdens het diner - na afloop van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad - een korte tafelrede houden. Daarna zal hij aanschuiven bij verschillende tafels om in gesprek te gaan met schoolbestuurders over de vraag die tijdens het congres centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst?

Koninklijk bezoek bij PO-Raad Congres op 12 juni

Foto van Koningin Máxima en een foto van de speech van Rinda den Besten tijdens het congres van 2014

Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima zal op vrijdag 12 juni aanwezig zijn bij de opening van het PO-Raad congres 'Kennis voor morgen'. Zij zal als initiatiefneemster van het programma 'Kinderen Maken Muziek' een toespraak houden over het belang van het leren spelen van een muziekinstrument. Dit is een belangrijk thema dat aansluit op de vraag die op het congres van de sectororganisatie voor het primair onderwijs centraal staat: hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Lees verder

Trendverkenner Jan-Henk Bouman sluit congres af.

‘Kennis voor morgen’ zal op toepasselijke wijze worden afgesloten met een blik op de toekomst van het onderwijs door trendverkenner Jan-Henk Bouman. In zijn sessies helpt hij zijn publiek aan de hand van inzichten in de veranderende maatschappij anders naar hun eigen toekomst te kijken. Tijdens de plenaire afsluiting zal Bouman u prettig ongerust maken over de laatste trends in onderwijsland en met genoeg stof tot nadenken naar de borrel sturen.

Naar boven

 
 

Algemene info

Hoe bereiden wij onze kinderen voor op de toekomst? Wat moeten zij straks weten en kunnen? En wat moeten wij daarom nu weten en kunnen? Tijdens het jaarlijkse congres van de PO-Raad willen we de kennis, in de breedste zin van het woord, van buiten naar binnen halen.

Het congres van de PO-Raad vindt plaats op twee dagen. De eerste dag, donderdag 11 juni is alleen bestemd voor leden van de PO-Raad en start direct na de Algemene Ledenvergadering (ALV). Vrijdag 12 juni is bestemd voor een breder publiek dan alleen schoolbesturen: schoolleiding, leraren en andere onderwijsprofessionals in het primair onderwijs. Personen van wie het bestuur lid is van de PO-Raad betalen het ledentarief. Bij uw inschrijving kiest u aan welke onderdelen u wilt deelnemen.

Naar boven

 
 

Vrijdag 12 juni

Naast PO-bestuurders zijn ook andere collega’s en betrokkenen uit de sector van harte welkom. Niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima zal 's ochtends een toespraak houden over het belang van goed muziekonderwijs. Zij doet dit vanuit haar rol als initiatiefneemster van het programma 'Kinderen Maken Muziek'. Ook professor dr. Frits van Oostrom zal spreken tijdens de opening. Daarna is er een zeer gevarieerd aanbod van lezingen, masterclasses en workshops gericht op een breder publiek dan voorgaande jaren. Een uitgebreid overzicht vindt u hier. Op de informatiemarkt vindt u aanbieders van voor onze sector relevante aanbieders en presentaties. Hier is ruime gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen.

Naar boven

 
 

Speciaal voor leden, Donderdag 11 juni

Op donderdag 11 juni, na de Algemene Ledenvergadering (ALV), zetten we de luiken open. Het congres begint op donderdagmiddag alleen voor leden van de PO-Raad. Vanaf 16:00 spreken Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Steven de Waal, oprichter en voorzitter van de Denktank Public SPACE Foundation: maatschappelijk ondernemen en actief burgerschap. Hun bijdrage is gericht op de paradox tussen enerzijds de negatieve beeldvorming die er aan bestuurders in het publieke domein kleeft en anderzijds de noodzaak van goed bestuur voor goede onderwijskwaliteit. Volman en De Wal gaan onder leiding van Richard Engelfriet het gesprek met de zaal aan. Welke oplossingsrichtingen zien we? En hoe kunnen we de kloof dichten die wij ervaren tussen de onderwijssector en de politiek?

Na afloop van het gesprek is er een gezamenlijk diner, veel gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van inspiratie.

Aan het programma voor PO-Raad leden op donderdag 11 juni zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van het diner en overnachting.

Naar boven

 


Informatiemarkt

Deelnemers onder andere:

Logo's standhouders Logo's standhouders
Plattegrone Informatiemarkt
Download hier de plattegrond van de informatiemarkt.

Naar boven

 
 

Voor Wie

Het PO-Raad congres op 12 juni is bestemd voor bestuurders, directeuren en schoolleiders in het Primair Onderwijs. Betrokken leidinggevenden van SWV-en zijn natuurlijk ook van harte welkom, net als andere betrokkenen uit de sector.

Naar boven

 
 

Tarieven

Leden, schoolleiders en andere geïnteresseerden van wie het bestuur lid is van de PO-Raad betalen de ledenprijs: € 215,–. Niet-leden betalen €320,–.

Naar boven

 
 

Programma

9.00

ontvangst en inloop

9.15

opening met onder andere bijdragen van Hare Majesteit Koningin Máxima, Rinda den Besten en prof. Frits van Oostrom

11.00

pauze, netwerken, bezoek informatiemarkt

11.15

keuze uit plenaire sessie, workshops of masterclass

12.15

lunch, netwerken en bezoek informatiemarkt

12.30

keuze uit plenaire sessie, workshops of masterclass

14.00

pauze, netwerken, bezoek informatiemarkt

14.15

keuze uit workshops of masterclass

15.30

pauze, netwerken, bezoek informatiemarkt

15.45

plenaire afsluiting: Trendverkenning met Jan-Henk Bouman

16.15

informeel samenzijn/borrel

 

Naar boven

 
 

Masterclasses, lezingen en workshops

 1. LEZING | WALTER ETTY
  ‘Transparantie en verantwoording
   
 2. LEZING | RICHARD GERVER — DEZE BIJDRAGE IS IN HET ENGELS
  ‘Changing organisations and leadership’
   
 3. MASTERCLASS | PAUL LESEMAN
  Wat is effectief in de aanpak voor het jonge kind?
   
 4. MASTERCLASS | RICHARD GERVER — DEZE BIJDRAGE IS IN HET ENGELS
  ‘Changing organisations and leadership’
   
 5. LEZING | PIETER JAN VAN DELDEN
  Effectiviteit van netwerken/samenwerken
   
 6. MASTERCLASS | STEVEN DE WAAL
  Toekomst bestuurlijke verhoudingen
   
 7. WORKSHOP | SUZANNE HARGREAVES
  Sport Bewegen Gezond Leven – herijken curriculum
   
 8. WORKSHOP | MARC VERMEULEN
  Aan het werk in een lerend netwerk
   
 9. WORKSHOP | PETER VAN LIESHOUT
  Professionalisering in de sector – hoe staat het ermee?
   
 10. WORKSHOP | JEANETTE DOORNENBAL, LECTOR INTEGRAAL JEUGDBELEID, VOORZITTER VAN HET WETENSCHAPSTEAM VAN PACT
  Pedagogische basis in een kindcentrum
   
 11. WORKSHOP | MAAIKE HAAS
  Cultuurproof!
   
 12. WORKSHOP | JESSICA TEUNISSEN, PROJECTLEIDER VENSTERS PO
  ManagementVenster; daar zit wat in!
   
 13. WORKSHOP | PROF. DR. ARCO VAN DE VEN RA (HOOGLERAAR BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN TIAS)
  Professioneel risicomanagement en kinderen laten leren
   
 14. WORKSHOP | JAN SCHOLTEN
  Crisiscommunicatie
   
 15. WORKSHOP | PO-RAAD ISM LOEK VAN DER KROON EN RICK DE WIT
  Intergrale aanpak HRM en actuele ontwikkelingen waaronder Sectorplan po, wwz
   
 16. WORKSHOP | HENKJAN KOK
  Krimp: het proces en de betrokkenheid van gemeenten en andere maatschappelijke partijen
   
 17. WORKSHOP | ARIE DE WIT, OOZ
  Leerkracht professionalisering
   
 18. WORKSHOP | THEO WUBBELS (UNIVERSITEIT UTRECHT) EN ANJE ROS (LECTOR LEREN EN INNOVEREN)
  Kennis en onderzoek in de scholen
   
 19. WORKSHOP | THEO DOUMA
  Visie en vernieuwing curriculum/herijking kerndoelen
   
 20. WORKSHOP | MIRJAM BRAND VAN KENNISNET SAMEN MET EEN SCHOOLBESTUURDER.
  Beter slimmer leren met ICT: weten wat werkt en waarom
   
 21. WORKSHOP | WILLEM-JAN VAN ELK EN MARIUS BERENDSE
  Beter en slimmer veranderen: hoe zorg je voor verandering in de school?
   
 22. WORKSHOP | MAX HOEFEIJZERS
  Slimmer investeren leidt tot hogere kwaliteit onderwijshuisvesting

Bekijk hier het uitgebreide programma

 

Naar boven

 
 

Contact

Heeft u vragen over dit congres? Neem contact op met: congres@poraad.nl.

Naar boven