PO-Raad congres 2017: Kleurrijk in onderwijs

Kleurrijk. Dat is het primair onderwijs met haar vele vormen en gezichten. Maar ondanks deze verscheidenheid zijn we als geen ander met elkaar verbonden. Samen zetten we ons in voor het beste onderwijs, voor ieder kind. En samen werken we aan de verdere professionalisering van onze sector. Bestuurders, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals: laat je informeren én inspireren op 16 juni 2017 in Hart van Holland, Nijkerk.
De PO-Raad kijkt terug op een geslaagd congres
Voor iedereen die heeft deelgenomen én voor diegenen die het congres gemist hebben is er een speciale congreskrant ontwikkeld. Deze krant geeft een beeld van de hoogtepunten en sfeer op het congres. Wij wensen u veel leesplezier. Lees de krant hier online.

Presentaties
Heeft u een masterclass, workshop en/of sessie gevolgd op ons congres en wilt u de presentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar k.titulaer@poraad.nl

Wij hebben de volgende presentaties van de sprekers ontvangen:

Masterclass 1: Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving
Masterclass 2: De rol van de bestuurder in de bestuurlijke gemeenschap
Workshop 8: Versterken van medezeggenschap begint bij het bestuur
Workshop 9: Privacy: bestuur aan zet!?
Workshop 13: Kennis creëren en delen door gameplay en gamification!
Workshop 15: Governance binnen samenwerkingsverbanden
Workshop 16: Strategisch HR in het PO: waar sta jij?
Workshop 20: Van technologie naar innovatie van het onderwijs
Workshop 21: Wat is de rol van bestuur en directie bij de vorming van een IKC?
Workshop 22: Holdingsstructuur in het onderwijs
Sessie 26: professionalisering en integratie van risicomanagement (presentatie)
Sessie 28: De CAO: 2017 en verder
Sessie 30: De relatie tussen bestuur en onderwijskwaliteit            

Kleurrijk in onderwijs

Op deze pagina vind je alle informatie over het PO-Raad congres 2017: Kleurrijk in onderwijs op 16 juni 2017 in Hart van Holland, Nijkerk.

- Algemeen
- Voor wie
- Programma
- Exclusief voor leden: ALV + programma op 15 juni
- Locatie
- Tarieven
- Informatiemarkt
- Impressie PO-Raad Congres 2016
- Contact
- Masterclasses, sessies en workshops

Aanmelden

Keynote door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin
Veelzijdigheid is een van de belangrijkste eigenschappen van prof. dr. Ernst Hirsch Ballin. Word verrast en uitgedaagd door zijn betoog over onder andere burgerschap, artikel 23, kansengelijkheid en goed bestuur.


Afsluiting door De Speld live
Kinderen van nu groeien op in een wereld waarbij de grens tussen echt en fake nieuws steeds vager wordt. De Speld LIVE sluit ons congres af met een speciale live nieuwsshow van De Speld. Betrouwbaar nieuws, reportages en interviews wisselen elkaar in hoog tempo af. Nooit voelde de wereld van het primair onderwijs zo waarachtig, subliem en memorabel als in deze show.  https://speld.nl/live/

* De afsluiting van Ruben Terlou is, wegens vervroegde opnames van een van zijn programma's, helaas komen te vervallen.

 

Voor wie?
Het PO-Raad congres is bestemd voor iedereen die de sector primair onderwijs een warm hart toedraagt. Schoolbestuurders, -leiders, leraren, leidinggevenden van samenwerkingsverbanden en andere betrokkenen uit de sector; iedereen is welkom!

     

Programma
08:30 - Ontvangst en inloop
09:00 - Opening Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad 
09:35 - Keynote Prof. Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
10:10 - Sander Dekker spreekt en beantwoordt vragen
10:30 - Pauze met bezoek informatiemarkt
11:00 - Ronde 1: volg één van de vijf masterclasses
12:00 - Pauze
13:00 - Ronde 2: doe mee met een van de workshops
14:00 - Pauze
14:15 - Ronde 3: kies een van de zeven sessies
15:15 - Pauze
15:30 - Plenaire afsluiting van De Speld live
16:00 - Informeel samenzijn met borrel
17:00 - Einde congres
 


1. Kwaliteit van toezicht verbinden aan de samenleving
MR. WILLEM VAN LEEUWEN
De besturing van maatschappelijke organisaties moet aan de hoogste eisen voldoen. De komende jaren ligt daarbij de nadruk op de kwaliteit van het toezicht en de verbinding met de (lokale) samenleving. Centraal staat daarbij wat de attitude van het bestuur is als het toezicht aan kwaliteit wint, en wat de rol van de Raad van Toezicht is bij het versterken van de (lokale) verbindingen.

2. De rol van de bestuurder in de bestuurlijke gemeenschap
PROF. DR. EDITH HOOGE
Hoe kan de sector de regie op onderwijskwaliteit (weer) in handen krijgen? In het rapport ‘Autonomie in afhankelijkheid’ (NRO, 2016) pleit Edith Hooge voor meer alignment in het onderwijsveld. Schoolbesturen zouden moeten investeren in de bestuurlijke gemeenschap om tot eigen opvattingen over onderwijskwaliteit te komen en daarbij horende strategieën om dat in de praktijk te brengen. In deze Masterclass gaat Edith dieper in op de rol van de bestuurder in de bestuurlijke gemeenschap. Hierbij maakt zij de vergelijking met andere (publieke) sectoren.

3. Burgerschap: wat is dat nu precies?
BORIS VAN DER HAM
In alle sectoren is burgerschap een hot issue. Hoe ‘leer’ je kinderen burgerschap? Hoe vrij ben je om te vinden wat je wilt of ga je onderwerpen uit de weg? En wat maakt een goed burger? Wat is de gemene deler? Welke thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met burgerschap en welke stelling mag of moet je als school en schoolbestuur nemen? Aan de hand van prikkelende stellingen gaat Boris van der Ham het debat aan.

4. De kunst van leiderschap en teaming in tijden van verandering
DRS. ERIC KOENEN
Aan de hand van kunst, muziek en Plato’s dialogen geeft Eric Koenen zijn visie op leiderschap en het functioneren van teams. In zijn ogen zijn ‘De verder brengende vraag’ en ‘Het moedige gesprek’ onmisbaar voor leiders in tijden van transitie. Slimme mensen hebben niet meer hersenen maar meer verbindingen. De uitdaging van de nieuwe tijd is niet zozeer de traditionele teambuilding, maar vooral teaming en het vormen van een verschillende vormen van collectieve intelligentie. Aan de hand van beelden, muziek en een filmfragment maakt u kennis met inspirerende inzichten. De Masterclass is deels gebaseerd op boeken waar hij (mede) auteur van is zoals ‘De Kunst van Leiderschap in tijden van verandering’, ‘De winst van verschil’, De Atomiumorganisatie en het recente ‘Weten vraagt meer dan meten’.

5. Keep calm & love education
EWALD VAN VLIET & RONILLA SNELLEN
De wereld verandert, polariseert, en de kansenongelijkheid neemt toe. Onderwijskwaliteit in Nederland staat hoog aangeschreven, maar het tij lijkt te keren. Het verschil in toegang tot technologie groeit en de digitale kloof wordt steeds groter. In het onderwijs gebeurt er te weinig om segregatie tegen te gaan en is er geen klimaat van innovatie. De urgentie om razendsnel te vernieuwen en ontwikkelen is er, maar de sense of urgency wordt nog niet ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs een sector wordt waar systematische innovatie plaatsvindt om alle leerlingen voldoende uitdaging te bieden en ze gelijke kansen te bieden? Wat is er nodig binnen scholen en schoolbesturen en wat is de rol van de overheid, de PO-Raad en private partijen?

Lees meer informatie over de masterclasses

Workshops

6. *Deze workshop is komen te vervallen
7. Bestuurlijke visitatie: leer en reflecteer
8. Versterken van medezeggenschap begint bij het bestuur!
9. Privacy: bestuur aan zet!?
10. Herijken van het curriculum: de ontwikkelfase
11. Iedere dag beter binnen de school
12. Burgerschapsonderwijs dat werkt!
13. Kennis creëren en delen door gameplay en gamification!
14. Renovatie óf vervangende nieuwbouw? 
15. Governance binnen samenwerkingsverbanden
16. Strategisch HR in het PO
17. Werkplaats Onderwijsonderzoek; samen de onderwijskwaliteit verbeteren
18. Opleiden en professionaliseren van leraren
19. *Deze workshop is komen te vervallen
20. Van technologie naar innovatie van het onderwijs
21. Wat is de rol van bestuur en directie bij de vorming van een IKC?
22. De holdingstructuur in het onderwijs. Wat is het en wat kun je er mee?
23. *Deze workshop is komen te vervallen

 

24. Grip op het nieuwe toezicht: wat verandert er en hoe toon je Eigenaarschap
Arnold Jonk  & Rutger Meijer

25. ICT en veranderkunde: zet de beweging in gang  
Cor Ottens & Thea Janson

26. Professionalisering en integratie van risicomanagement in het onderwijs
Prof. dr. Arco van de Ven

27. Deze sessie is komen te vervallen

28. De CAO: 2017 en verder
Edwin van Bokhoven

29. Begrijpend kijken
Lucas Westerbeek

30. De relatie tussen bestuur en onderwijskwaliteit
Dr. Marlies Honingh

31. Werken aan sociale veiligheid op school: hoe doe je dat?
Salsaparilla game-based change

Lees meer informatie over de sessies

 

Informatiemarkt
Ook deze editie is er weer een informatiemarkt op ons congres. De aanwezige standhouders informeren u over hun producten en diensten. Wij nodigen u van harte uit met hen in gesprek te gaan. Klik hier voor een plattegrond en de volledige lijst met standhouders.

Het PO-Raad congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Exclusief voor leden: Algemene Ledenvergadering (ALV)
Voorafgaand aan het congres houdt de PO-Raad haar ALV. Aansluitend kan er gebruik gemaakt worden van een gezamenlijk diner en middagprogramma.

Programma Algemene Ledenvergadering 15 juni 2017
12.30 uur - Inlooplunch
13.30 uur - Start ALV
16.30 uur - Buitenschoolse activiteit, u wordt per touringcar van en naar de locatie gebracht en gehaald
18.30 uur - Inloop en aperitief
19.30 uur - Diner inclusief tafelrede Farid Tarbaki
21.30 uur - Gelegenheid tot een borrel

Aan de ALV zijn geen kosten verbonden, met uitzondering van het eventuele diner (€ 60,-) en overnachting (€ 110,-).

Over Farid Tabarki
Tabarki is de oprichter van Studio Zeitgeist en doet al sinds 2000 onderzoek naar de Europese tijdsgeest. Daarbij onderzoekt hij zaken als het nieuwe werken, radicale decentralisatie, radicale transparantie en social media. Andere thema’s waar Tabarki zich mee bezighoudt zijn privacy, open data, 3D printen, marketing en personal relations. In 2012 is Tabarki uitgeroepen tot Trendwachter of the Year. De jury prees hem onder andere om zijn professionaliteit, kwaliteit en transparantie.Aanmelden voor de ALV?
Maak gebruik van aanmeldformulier voor het congres.

Locatie

Het PO-Raad congres 2017: Kleurrijk in onderwijs vindt plaats in Hart van Holland, Nijkerk. Het hotel waar onze leden, aansluitend op de ALV van donderdag 15 juni kunnen overnachten, bevindt zich op hetzelfde terrein. Hart van Holland is gevestigd aan de Berencamperweg 12, 3861 MC in Nijkerk.

Tarieven

Leden, schoolleiders, leraren en andere geïnteresseerden waarvan het bestuur lid is van de PO-Raad betalen de ledenprijs: € 225,–. Voor niet-leden geldt een tarief van: € 330,–

Op ons congres zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 

Impressie PO-Raad congres 2016

De PO-Raad kijkt meer dan tevreden terug op het uitverkochte PO-Raad congres van 10 juni 2016. Voor een impressie kunt u de de visuele notulen van het congres bekijken. U vindt daar informatie over o.a.: de openingsspeech van Rinda den Besten, de workshops en het politieke debat in woord én beeld.

Bekijk de congresvideo
Met fragmenten van keynotes, interviews met sprekers en bestuurders en andere sfeerimpressies.