Nieuws

Controleer nu eindtoetsgegevens en schooladviezen 2014-2015 in Vensters PO

Scholen die voor 2 juni 2015 hun resultaten op de eindtoets en de schooladviezen van 2014-2015 hebben uitgewisseld met BRON, hebben nu de kans om deze gegevens te controleren in hun SchoolVenster. Tot vrijdag 17 juli 20:00 uur kunnen scholen eventuele ontbrekingen of fouten aanvullen en verbeteren in BRON via hun leerlingadministratiesysteem.

De gegevens zijn eenvoudig te controleren aan de hand van de rapportage ‘Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies’ in het ManagementVenster. Deze rapportage is vanuit een voorlopig bestand van DUO opgesteld. In het bestand kunnen daarom fouten zitten of gegevens ontbreken. Scholen die na 2 juni de gegevens hebben uitgewisseld met BRON, vinden deze nog niet terug in deze rapportage.

De rapportage toont onder meer een tabel met voorlopige gegevens uit BRON. Scholen kunnen deze gegevens controleren en, indien nodig, corrigeren in BRON via het leerlingadministratiesysteem. Daarnaast is er een link naar de vragenlijst over de juistheid van de toetsgegevens en over de gegeven adviezen.

Met het controleren van de gegevens en de eventuele aanpassingen weten scholen zeker dat na de zomer, als het definitieve bestand wordt ingeladen, de juiste ‘Resultaten eindtoets’ en ‘Schooladvies en plaatsing in het voortgezet onderwijs’ in hun SchoolVenster staan.