Nieuws

Corona-richtlijnen voor scholen blijven vrijwel gelijk

Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen in het primair onderwijs vrijwel niet te veranderen. De scholen beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als ze voor de vakantie het schooljaar zijn geëindigd. De meeste maatregelen van vóór de zomer worden doorgetrokken, maar er zijn een paar versoepelingen. 

Het kabinet heeft op 13 augustus besluiten genomen over de coronamaatregelen na de zomervakantie. Het kabinet had hiervoor een advies van het Outbreak Management Team (OMT) ontvangen. Zoals al eerder werd verwacht, verandert er in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs op dit moment vrijwel niets. De leerlingen kunnen volledig naar school, en het onderwijspersoneel houdt ten minste tot 20 september nog 1,5 meter afstand tot elkaar. 

In het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt de mondkapjesplicht gehandhaafd in de gangen en aula (bij bewegingen) tot ten minste 20 september. Ook houden leerlingen en onderwijspersoneel, en onderwijspersoneel onderling nog 1,5 meter afstand tot elkaar.

Met betrekking tot het testbeleid wordt aan medewerkers – die nog niet volledig gevaccineerd zijn – gevraagd om zich nog 2x per week preventief te testen. Dit geldt ook voor leerlingen in het V(S)O die nog niet volledig gevaccineerd zijn. 

Onderwijspersoneel en leerlingen die meer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet meer in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon, en het testadvies voor overige contacten (niet-nauwe contacten) vervalt. 

De protocollen worden de komende week weer aangepast. De maatregelen zijn naar verwachting tot 20 september van kracht.