Nieuws

De Stentor: 'Leerling vaker thuis bij ziekte leerkracht'

Basisschoolkinderen worden straks vaker naar huis gestuurd bij ziekte van hun juf of meester, zo citeerde regionaal dagblad De Stentor de PO-Raad afgelopen zaterdag. ,,Scholen kunnen niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ze hebben tegenover vervangers. Het gevolg is dat kinderen verdeeld worden over andere klassen waardoor er nog meer druk ontstaat. Of in het ergste geval komen kinderen thuis te zitten.''

Dit is het gevolg van de Wet Werk en zekerheid, waardoor scholen gedwongen worden vervangende leerkrachten na twee invalbeurten in vaste dienst te nemen, ongeacht of die beurt een ochtend of een half jaar betreft. ,,Bovendien zijn scholen verantwoordelijk voor de ww-premie als leerkrachten niet meer nodig zijn. Dat is niet op te brengen. Zelfs als je vaste vervangers aanstelt, los je de pieken in verzuim niet op'', stelt de PO-raad in De Stentor.

De Deventer scholen zetten nu gezamenlijk een grote ziektevervangingspool op. De invallers kunnen uitgewisseld worden tussen de verschillende schoolbesturen. Zo omzeilen ze de WWz.