Nieuws

De Volkskrant: ‘Basisscholen hanteren steeds vaker continurooster’

Nog maar de helft van de basisscholen hanteert traditionele schooltijden. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een enquête van Duo Onderwijsonderzoek. De PO-Raad laat in de krant weten dat meer flexibiliteit in schooltijden past in deze tijd.

Basisscholen mogen sinds 2006 hun eigen schooltijden vaststellen. Scholen maken hier vooral de laatste jaren gebruik van. Uit de enquête van Duo Onderwijsonderzoek, gehouden onder vierhonderd schoolleiders, blijkt dat de helft van de basisscholen inmiddels is overgestapt op een ander lesrooster. Er wordt vooral vaak voor het continurooster, waarbij kinderen kortere middagpauzes hebben en eerder vrij zijn, gekozen. Ruim één op de vijf basisscholen hanteert dit rooster.

Reactie PO-Raad

De PO-Raad laat in de krant weten dat ze het een mooie ontwikkeling vindt dat scholen hun eigen schooltijden bepalen. ,,Meer flexibiliteit in schooltijden past in deze tijd’’, aldus een woordvoerder