Nieuws

'De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen.'

Scholen slagen er maar niet in om afspraken te maken over de vrijwillige ouderbijdrage dat staat in Trouw. Aan het begin van het nieuwe schooljaar hadden alle scholen in het basis- en middelbaar onderwijs eensluidende richtlijnen voor ouders en leerlingen moeten hebben.

De PO-Raad stelt dat het onderwerp te ingewikkeld was om in een half jaar af te handelen en dat het een complex vraagstuk is, waarvoor geen eenduidige oplossing bestaat.