Nieuws

Definitieve eindtoetsresultaten en schooladvies later beschikbaar in Vensters

Vorige week kondigde Vensters PO op haar website aan dat u vanaf 31 augustus de definitieve resultaten op de eindtoets kon publiceren op Scholenopdekaart.nl. Later kwam van OCW echter het bericht dat deze gegevens nog niet de status ‘definitief’ hebben gekregen, omdat ‘herzien advies’ nog onvoldoende ingevuld is. In het najaar levert DUO een nieuw bestand met definitieve eindtoetscijfers en schooladviezen aan.

Vensters PO raadt u daarom het volgende aan:

Heeft u na 17 juli wel wijzigingen aangeleverd in BRON? Wij adviseren u dan om de indicator ‘Resultaten eindtoets’ nog niet te publiceren, om dubbel werk te voorkomen. Wanneer in november de definitieve gegevens beschikbaar komen kunt u deze controleren, toelichten en publiceren. U hoeft nu dus niets te doen.  

Heeft u na 17 juli geen wijzigingen meer aangeleverd in BRON? U kunt de indicator ‘Resultaten eindtoets’ wel vast publiceren op scholenopdekaart.nl. Echter, wanneer in november de definitieve gegevens beschikbaar komen zult u deze nogmaals moeten controleren, toelichten en publiceren. Heeft u geen zin in dubbel werk, wacht dan de definitieve cijfers van november af. 

Foutje ontdekt?

Mocht u op dit moment nog onjuistheden in de eindtoetscijfers tegenkomen in mijn.vensters.nl dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 25 september uw wijzigingen doorvoeren in BRON. Deze aangepaste gegevens kunt u dan eveneens in november zichtbaar maken op Scholenopdekaart.nl.

Oproep van DUO omtrent ‘herzien advies’ en ‘schooladvies’ in BRON

Indien een leerling van uw school afgelopen jaar hoger heeft gescoord dan werd verwacht naar aanleiding van het schooladvies, moest u in overleg met de ouders/ verzorgers en de leerling het oorspronkelijk gegeven advies heroverwegen. Indien het advies naar boven werd bijgesteld diende u dit ook aan te geven in BRON.

Heeft u bij een leerling het advies naar boven bijgesteld? Wissel deze gegevens dan uit met BRON door ook het herziene advies in uw LAS te registreren. LET OP: u dient niet het oorspronkelijke advies te overschrijven, het is van belang dat ook dit advies in BRON geregistreerd blijft.

DUO verzoekt u om in uw LAS te controleren of u eventueel herziene adviezen van leerlingen op de juiste manier heeft geregistreerd. Heeft u nog vragen over het uitwisselen van het herziene schooladvies? Kijk dan in de kennisbank van BRON of neem contact op met de helpdesk BRON.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten