Nieuws

Denk mee met Nationale Denktank over 'het Leren van de Toekomst'

De Nationale Denktank is een Nederlandse stichting die onderzoek doet naar maatschappelijke problemen. Jaarlijks rekruteert de Denktank twintig tot vijfentwintig masterstudenten, net-afgestudeerden en promovendi om zich over een actueel maatschappelijk thema te buigen. Dit jaar is dat thema 'het Leren van de Toekomst'.

Bijdrage PO-Raad

Onlangs bezocht PO-Raad-voorzitter Rinda den Besten de Nationale Denktank in Huizen om - na een korte presentatie - anderhalf uur met hen in gesprek te gaan over 'het Leren van de Toekomst' en alles wat daarbij komt kijken. Onder meer kinderopvang, de maatschappelijke status van de leraar, inspectietoezicht en ICT & Innovatie in het onderwijs passeerden de revue. Daarnaast heeft een afvaardiging van de denktank onlangs het kantoor van de PO-Raad bezocht om met beleidsadviseurs in gesprek te gaan over verschillende thema's.

Enquête

De deelnemers aan de Nationale Denktank zijn ook benieuwd naar hoe schoolbestuurders staan tegenover een aantal thema's, zoals wet- en regelgeving, financiering van onderwijs, leraren en vernieuwing. Daarom hebben zij een vragenlijst ontwikkeld. Namens hen het vriendelijke verzoek de vragenlijst in te vullen (voor 24 september). De resultaten kunnen dan al op 1 oktober worden gepresenteerd op het ExpertForum van de Nationale DenkTank. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt om direct implementeerbare en vernieuwende ideeën aan te dragen aan de Nederlandse maatschappij en overheid.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten