Nieuws

Derde meting peilingsonderzoek OCW naar gevolgen coronacrisis vanaf 1 februari

Om goed inzicht te krijgen de effecten van de huidige maatregelen op scholen en eventuele organisatorische problemen doen het ministerie van OCW en Oberon maandelijks een peilingsonderzoek naar de gevolgen van het coronavirus op scholen.

In tegenstelling tot de eerste twee metingen zal deze peiling meer toegespitst zijn op de recente aanscherping van de coronamaatregelen, zoals de gedeeltelijke scholensluiting. De rapportage geeft informatie om, waar nodig, beleid te maken. De eerste en tweede meting zijn online te vinden.

De vragenlijst is in te vullen van 1 t/m 8 februari en zal via mail worden verzonden naar schoolbesturen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten