Nieuws

Duurzame Scholenfonds voor verduurzaming monumentale scholen

Voor scholen in het basisonderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende Duurzame Scholenfonds-Lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Besturen en eigenaren van basisscholen die in monumentale panden zijn gehuisvest zoeken vaak naar mogelijkheden om de energiehuishouding te verbeteren, ondanks de beperkingen die monumenten met zich mee kunnen brengen. De verduurzaming van een monument is vaak kostbaar. Deze besturen en eigenaren krijgen nu de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds. Met deze lening kunnen zij investeren in fysieke maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat. Het Nationaal Restauratiefonds komt met deze faciliteit voor scholen die zijn gehuisvest in rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten. Dankzij de bijdrage van en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nationaal Restauratiefonds deze lening kunnen ontwikkelen.

Vanuit de Green Deal Scholen, die is gesloten door de PO-Raad, de VO-Raad, de VNG, het Klimaatverbond en de Rijksoverheid, wordt het Duurzame Scholenfonds uiteraard van harte aanbevolen én ondersteund. Doel van de Green Deal is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. Want een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Dat moet ook mogelijk zijn voor monumentale gebouwen.

Eigenaren en/of gebruikers van monumentale scholen die graag meer informatie willen over de Duurzame Scholenfonds-Lening kunnen contact opnemen met het Restauratiefonds via 088 253 90 00 of op hun website kijken voor meer informatie.

Over het Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Wij ondersteunen eigenaren die een monument willen onderhouden, restaureren, herbestemmen, verduurzamen of aankopen. Wij helpen hen om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doen wij onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Door onze samenwerking met overheden én  erfgoedorganisaties zorgen wij voor optimale ondersteuning van iedere monumenteigenaar.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten