Nieuws

Eerste Kamer stemt positief over wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'

Het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ is aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 juni 2021 in werking treedt wordt het mogelijk om een school te stichten op basis van belangstelling van ouders en leerlingen. De PO-Raad vindt het mooi dat hierdoor meer ruimte ontstaat voor vernieuwing in het onderwijs.

Een nieuwe school beginnen op basis van een pedagogisch-didactisch of onderwijskundig concept is nu alleen nog mogelijk in combinatie met een erkende geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting. Terwijl er wel behoefte is aan vernieuwing en uitbreiding van het onderwijsaanbod. Met de nieuwe wet ontstaat meer ruimte om op basis van een onderwijsconcept een school te beginnen. PO-Raad vindt het mooi dat ouders echt iets te kiezen hebben door de grote verscheidenheid aan scholen en onderwijssoorten. Zo kunnen zij een school kiezen die het beste bij hun kind past.

Kwaliteitstoets

Een kwaliteitstoets, uitgevoerd door de Onderwijsinspectie, wordt onderdeel van de startprocedure. De PO-Raad is voorstander van het nieuwe, wat zwaardere, beoordelingsproces bij de start van een nieuwe school. Na de kwaliteitstoets beslist de minister van Onderwijs over de bekostiging van de nieuwe school. Indien aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan, staat de minister de stichting van een school toe. Als een nieuwe school na twee jaar wordt beoordeeld als kwalitatief slecht, kan deze gesloten worden.

Samenwerken

De PO-Raad vindt samenwerken in de regio van groot belang, zeker in krimpgebieden. In deze regio’s zijn er vaak gezamenlijke plannen bedacht door schoolbesturen en gemeenten om een duurzaam scholenaanbod voor de toekomst te creëren. Onderdeel van de procedure is dat de initiatiefnemer in gesprek gaat met het samenwerkingsverband, de gemeente en in de gemeente opererende schoolbesturen. Uit dit gesprek kan blijken dat het initiatief gerealiseerd kan worden in een bestaande school. De komst van een nieuwe school kan in een aantal gevallen betekenen dat scholen moeten worden gesloten. In de huidige wet is vastgelegd dat de laatste school van de richting in de regio in stand kan worden gehouden, ook als deze school met het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm komt. Scholen die onder de nieuwe wet worden gesticht en over tien jaar met het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm komen, mogen in stand blijven als ze de laatste school van richting zijn in de omgeving.

De wet houdt geen rekening met veranderingen in de bekostiging. Ook de stichtings- en opheffingsnormen blijven ongewijzigd.

Bekijk ook deze infographic over het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten