Nieuws

Eerste van 415 robots voor Friese basisscholen uitgereikt

Kan hij ook voetballen? Of dansen? En kunnen we hem ook programmeren? Met deze vragen verwelkomden de leerlingen van groep zes van basisschool de Pionier in Leeuwarden hun nieuwe klasgenoot.

Ze moeten hem nog in elkaar zetten, maar hebben al even kunnen oefenen met zijn ‘broer’. Gedeputeerde Sander de Rouwe overhandigde deze eerste van 415 robots die de komende maanden op alle Friese basisscholen worden uitgereikt. ,,Zo willen we kinderen vertrouwd maken met techniek en ze voorbereiden op de toekomst.’’

Het initiatief komt van de high tech bedrijven van Innovatiecluster Drachten in samenwerking met de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en de twee organisaties voor basisonderwijs in Fryslân. Kor Visscher van Innovatiecluster Drachten is blij met het enthousiasme van de kinderen. ,,Hier doen we het voor! We willen kinderen op zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met techniek, zodat ze straks op de middelbare school hopelijk de keus maken voor een techniekopleiding.’’ Hoog technologische bedrijven kunnen moeilijk aan geschikt personeel komen, terwijl de maatschappelijke ontwikkelingen op technisch gebied razend snel gaan. ,,Daarom steken we geld en energie in dit project, om kinderen op de basisschool al warm te maken voor een baan in de techniek.’’

Ontwikkeling kind voorop

Steeds meer basisscholen geven techniek een vaste plek in het lesprogramma. Zo ook de Pionier, de school van directeur Monika Schmidt in Leeuwarden. ,,Onze school is al veel bezig met nieuwe lesmethoden en daar past deze robot uitstekend bij. We hopen dan ook dat de kinderen niet alleen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van techniek en programmeren, maar ook ervaren hoe je kunt samenwerken en geduldig iets in elkaar zetten. Zo proberen wij nu al in te spelen op hun toekomst.’’

Dat beaamt Erik Rietkerk, hij is schoolbestuurder en spreekt namens de koepelorganisaties Openbaar Onderwijs Fryslân en Christelijk Basisonderwijs Fryslân. ,,Leerstof moet leven en leerlingen mogen ervaren en moeten actief bezig zijn. De ontwikkelingen van het zogenaamde ‘Computational Thinking’ en robotica is goed voor onze leerlingen. Het belang van het kind staat in dit project voorop en daarom doen we graag mee.’’

Onderwijs en bedrijfsleven

Dit project is volgens wethouder Roel Haverkort van de gemeente Smallingerland, ook een partner in het project, hét bewijs van goede samenwerking tussen onderwijs en het technologische bedrijfsleven. ,,Ik ben er trots op dat Innovatiecluster Drachten deze ontwikkelingen aanjaagt én dat wij als gemeente hier deel vanuit maken.’’

Kor Visscher hoopt en verwacht dat na dit project de andere provincies in Noord-Nederland volgen. ,,Gezamenlijk met de scholen kunnen we ervoor zorgen dat deze robot met bijbehorend lesprogramma een permanente plek krijgt in de leerlijn ‘Computational Thinking’. MBO en HBO scholen in Noord-Nederland helpen met het bedenken en programmeren van de juiste software mee om het lesprogramma verder te ontwikkelen.’’

Edu-robotics

Met dit project edu-robotics krijgen 415 basisscholen in Fryslân een robot die kinderen zelf in elkaar kunnen zetten en die door middel van een Arduino ‘hart’-processor te besturen en te programmeren is. Elke school krijgt er een lespakket bij inclusief de ondersteuning in de les van een MBO of HBO-school. Daarnaast is er een werkgroep opgestart om de edu-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. Het project is 30 maart officieel gestart. In drie shifts worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld. Eén shift voor de zomer en twee shifts erna, totdat alle 415 scholen hun eigen edu-robot hebben. Begin 2018 organiseren wordt er een groot feestelijk event georganiseerd om alle scholen met hun edu-robots bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben.

Kijk hier voor de Video van de uitreiking van de edu-robot door gedeputeerde Sander de Rouwe aan groep 6 van basisschool de Pionier in Leeuwarden

Innovatiecluster Drachten

Innovatiecluster Drachten is een internationaal werkend ecosysteem van high tech bedrijven en kennisinstellingen die vooroplopen met innovaties. De bedrijven zijn zelfscheppend, bedenken en maken de producten zelf, met als resultaat duurzame werkgelegenheid in Noord-Nederland. Het resultaat is meer dan 50 nieuwe productintroducties per jaar wereldwijd. Daarnaast bieden de bedrijven technische talenten een carrière in de high tech industrie om zo een kennisdrain in Noord-
Nederland te voorkomen. Dat kan door de unieke samenwerking waarin onderlinge concurrentie heeft plaatsgemaakt voor het versterken van elkaar.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten