Nieuws

Extra aanpassing examens

Omdat ook dit schooljaar weer anders loopt door de impact van het coronavirus heeft minister Dennis Wiersma (Onderwijs) besloten dat er een extra aanpassing komt voor de examens. Diplomakandidaten mogen gebruik maken van de zogenaamde duimregeling, waarbij ze één vak mogen wegstrepen. 

Dat vak mag geen kernvak (Nederlands, Engels, Wiskunde) zijn. Gebruikmaken van de duimregeling kan alleen als de leerling hierdoor alsnog kan slagen. Het eindcijfer van het vak dat wordt weggestreept blijft wel zichtbaar op de cijferlijst, maar telt niet mee met de eindexamenuitslag.  

Eerder werd al bekendgemaakt dat examenleerlingen meer tijd en flexibiliteit krijgen rond de examens in 2022. Zo kunnen zij gebruik maken van twee herkansingen en is er een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden.  De PO-Raad vindt het goed dat de eindexamenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs meer tijd en ruimte krijgen de staatsexamens op een goede manier af te leggen. 

meisje maakt examen