Nieuws

Freddy Weima: 'Samenwerken in het onderwijs: niet altijd eenvoudig, wel belangrijk'

In februari werd Freddy Weima door de selectie- en renumeratiecommissie (SERC) voorgedragen als beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad. Zijn benoeming wordt op 18 maart aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Om hem nader voor te stellen aan de leden van de PO-Raad leggen we hem een aantal vragen voor.

Om maar bij het belangrijkste te beginnen: waar heb je op school gezeten?

,,Ik heb op de Prinses Beatrixschool gezeten in Lemmer. De school bestaat niet meer onder die naam, maar op die locatie is er nog steeds een school. Ik heb goede herinneringen aan mijn eerste juf. Zij heette juf Been, dat vond ik zo’n mooie naam. Het laatste jaar heb ik op De Kandelaar in Bolsward doorgebracht.’’

Wie is dat nu precies, die beoogd nieuwe voorzitter van de PO-Raad? Kun je iets over jezelf vertellen?

,,Ik ben opgegroeid in Fryslân. Op mijn achttiende ben ik vertrokken naar Amsterdam om politicologie te studeren. Mijn loopbaan heeft zich vooral afgespeeld in het Haagse. Ik heb bij verschillende ministeries gewerkt, en ben me daarna met arbeidszaken bezig gaan houden bij het CAOP. In die baan heb ik nauw samengewerkt met de sociale partners in het primair onderwijs. De afgelopen acht jaar was ik directeur-bestuurder van Nuffic, waar we ons inzetten voor internationalisering van het onderwijs.  Ik woon samen met mijn vriendin en twee kinderen in Amsterdam-Oost. Zij zitten in groep zes en groep acht op de basisschool. Als ouder en lid van de medezeggenschapsraad heb ik het primair onderwijs weer op een andere manier leren kennen.’’

Twee kinderen in de basisschoolleeftijd…dan kon je het afgelopen jaar ook volop aan de slag met thuisonderwijs. Hoe heb je dat ervaren?

,,Bij ons ging de vlag uit toen de scholen weer open gingen. We hebben zo goed en zo kwaad als het kon, geprobeerd de kinderen te begeleiden bij het thuisonderwijs, maar het was een flinke uitdaging. Zeker als je allebei een drukke baan hebt, is het een ingewikkelde puzzel en je wilt het ook goed doen voor je kinderen. Als er ooit een periode is geweest waarin het belang van de leraar duidelijk werd, dan is het nú. Ik heb nog meer respect voor de leraren van mijn kinderen gekregen het afgelopen jaar.’’

Hoe is er gereageerd op je overstap van Nuffic naar de PO-Raad? Wat voor reacties heb je gekregen?

,,Ik heb ontzettend veel positieve reacties gehad en felicitaties gekregen. Mensen die mij kennen vinden dat het goed past. Ook zijn er wel mensen die verrast waren door de voordracht en dachten dat een oud-politicus de nieuwe voorzitter van de PO-Raad zou worden. Ik heb wel politieke ervaring, maar ben nooit beroepspoliticus geweest. Ik ben al hartelijk verwelkomd door veel leden van de PO-Raad, het ministerie, politici en vakbonden. Veel mensen ken ik al van eerdere banen. Dus die samenwerking geeft een mooie basis. Ook kijk ik er erg naar uit om veel nieuwe mensen te ontmoeten en de vereniging beter te leren kennen.’’

Wat neem je mee vanuit je functies bij het Nuffic en het CAOP?

,,Bij Nuffic heb ik gezien hoe belangrijk wereldburgerschap en meertaligheid kunnen zijn in het funderend onderwijs, en zeker ook voor jonge kinderen. Toen ik bij het CAOP werkte, was ik samen met onder meer Simone Walvisch en Huub van Blijswijk betrokken bij de oprichting van het Arbeidsmarktplatform PO (APPO). Het mooie aan het APPO was dat het een gezamenlijk initiatief was van werknemers en werkgevers. Soms is dat best ingewikkeld, maar het meeste bereik je toch als je samen optrekt en je als één sector presenteert. Samenwerken in het onderwijs is lang niet altijd eenvoudig, maar wel ontzettend belangrijk.’’

Wat wordt straks je eerste boodschap als nieuwe voorzitter van de PO-Raad richting de Haagse politiek?

,,Het is belangrijk dat het onderwijs maximaal ondersteund wordt. Er moet flink geïnvesteerd worden in de sector. Niet voor een paar jaar, zoals het extra geld dat nu beschikbaar komt om goed uit de coronacrisis te komen, maar structureel. Ik zou het heel mooi vinden als we als sector kunnen laten zien dat we kunnen samenwerken in het onderwijs en met de politiek. Juist schoolbesturen, de leden van de PO-raad, kunnen hier een belangrijke rol vervullen. Onderwijs is een belangrijk thema tijdens deze verkiezingscampagne. Dat is mooi, maar ik hoop dat dit ook resulteert in duurzame investeringen. Die zullen we nodig hebben om de kwaliteits- en kansenagenda verder te brengen. De sector staat daarmee voor een stevige opdracht. Het is een flinke klus, maar ik heb heel veel zin om daar met leden en samenwerkingspartners aan te werken.

Het primair onderwijs is een sector waar we trots op mogen zijn. Er werken meer dan 180.000 mensen met toewijding aan de ontwikkeling van kinderen. Het is de basis voor ieders verdere leven en belangrijk voor de toekomst voor de samenleving. Die trots mogen we best een beetje meer uiten. En die mag ook wel wat meer gezien worden in Den Haag.’’

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten