Nieuws

Fysiek PO-Congres, met succes terug van weggeweest

Een sfeerverslag van onze reporter.

Met een goedgehumeurde minister Dennis Wiersma start stipt om 09:15 de plenaire opening van het PO-Congres. Live vanuit Den Haag vertelt hij blij te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan ons congres, waar het hart van het onderwijs aanwezig is. 

Minister Dennis Wiersma

Wanneer dagvoorzitter Yinske Silva minister Dennis Wiersma vraagt naar wat hem is opgevallen in zijn eerste periode als minister, deelt hij zijn verhaal. “Top is de kennis en gedrevenheid van de sector. Iedereen is oprecht en intrinsiek gemotiveerd het beste onderwijs te leveren. Dit wekt absoluut vertrouwen voor de toekomst. Tip is dat de onderwijswereld vooral groot en vol is. We moeten goed nadenken als we substantiële verbeteringen willen doorvoeren.” Daarbij denkt Wiersma aan het bestaande versterken in plaats van nieuwe ideeën toevoegen. 

Op de vraag wat mee te geven aan de schoolbesturen, heeft de minister één duidelijk antwoord:  “Focus in het klaslokaal op de basisvaardigheden. Op scholen waar de basisvaardigheden achterlopen, ligt vaak meer problematiek ten grondslag. Dan is alleen extra geld geen echte hulp. Samen zoeken naar oplossingen geeft een gezamenlijke inspanningsverplichting: schoolbesturen, vanuit Den Haag én vanuit de PO-Raad. Er is zoveel kennis in de sector aanwezig. We moeten bereid zijn dit met elkaar te delen.” 

foto congres4

Freddy Weima

Nadat de zaal minister Dennis Wiersma gedag heeft gezegd, spreekt voorzitter Freddy Weima de zaal toe. “Het is een mooi moment om na 2,5 jaar weer iedereen op het PO-Congres persoonlijk te begroeten. We hebben roerige jaren achter de rug. Meerdere coronagolven en nu de opvang van Oekraïense kinderen. En dit alles met een chronisch tekort aan onderwijspersoneel. Het laat onze enorme veerkracht zien. Dit verdient grote bewondering voor iedereen in het primair onderwijs. Nu de loonkloof is gedicht, is er focus op het binden en boeien van goede leraren. Dit is dan ook een van de thema’s van onze nieuwe Strategische Agenda: kwaliteit, kansengelijkheid én personeel.”

Freddy gaat verder over het onderwijs: “Kwaliteit is meer dan taal en rekenen alleen. Taal en rekenen zijn essentieel, maar het moet ook gaan om de bredere vorming van kinderen: hun persoonlijke ontwikkeling en hoe ze zich verhouden tot hun directe omgeving en de wijde wereld."

Abdelkader Benali

Na de bevlogen speech van Freddy, is het podium vrijgemaakt voor schrijver en programmamaker Abdelkader Benali. Vol energie spreekt hij over primair onderwijs en hoe een goede school het verschil maakt in een buurt. “Iedereen wil het beste voor zijn/haar kind. In een kansarme buurt heeft een kind bij de start in groep 1 een woordenschat van 2.000 woorden, terwijl dat bij een school met hoogopgeleide ouders 3.000 is. Een goede school zal deze woordenkloof in 8 jaar inhalen.” Maar wat is nou de beste school volgens Abdelkader? “Dat is een school met een maatschappelijk karakter, waar ieder kind leert dat er verschillende soorten kinderen zijn en dat iedereen er mag zijn. Een school die kennis deelt met andere scholen in de buurt. Een school die het schoolplein openstelt voor alle kinderen uit de buurt, zodat integratie onderling ook makkelijker gaat. Onderwijs is de weg vooruit, richting een beter en gezonder leven. Daar kunnen alle schoolbesturen een positieve bijdrage aan leveren.”
 

Nadat Anko van Hoepen - voormalig vicevoorzitter PO-Raad - zijn welverdiende afscheidsapplaus in ontvangst heeft genomen, is het tijd voor de bezoekers om diverse inspirerende sessies bij te wonen. De sessies van het PO-Raad Congres sluiten naadloos aan op de vier lijnen van onze nieuwe strategische Agenda: versterken bestuurlijke professionaliteit, onderwijskansen, onderwijsarbeidsmarkt en onderwijskwaliteit. De strategische agenda is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. 

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd en goed gewaardeerd PO-Congres!

foto congres met wiersma

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten