Nieuws

Gegevens vangnetbepaling go-scholen beschikbaar via MIJN DUO

DUO heeft twee bestanden gepubliceerd voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen in het gespecialiseerd onderwijs. Deze vangnetbepaling is er om vanuit samenwerkingsverbanden aanvullende bekostiging te verstrekken aan scholen voor gespecialiseerd onderwijs (sbo en (v)so) bij een meer dan gemiddelde toename van het aantal leerlingen na de teldatum van 1 februari.

Met de gepubliceerde informatie van DUO kan de vangnetbepaling nu uitgevoerd worden voor kalenderjaar 2023 en 2024. De gegevens over schooljaar 2021/2022 zijn relevant voor 2023 en de gegevens over schooljaar 2022/2023 zijn relevant voor 2024. 

De bestanden kun je inzien bij MIJN DUO onder ‘Bekostigingsgegevens – Controleren bekostiging of Bekostigingsgegevens bekijken – Toename leerlingen na teldatum’. De informatie van DUO zal begin 2024 worden herzien, aangezien we op dit moment weten dat een aantal leerlingen met een nieuwe TLV onterecht niet wordt meegenomen. Dit leidt met de huidige informatie tot een lagere vangnetbekostiging bij sommige GO-scholen. 

Handreiking Steunpunt Passend Onderwijs

Voor het uitvoeren van de vangnetpaling is er in april 2022 een handreiking gepubliceerd vanuit een werkgroep vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs. Deze werkgroep bestaat uit de PO-Raad, de VO-raad, de Sectorraad GO, het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo. 

Op de website van het Steunpunt Passend onderwijs is een rekentool gepubliceerd, waarin de huidige DUO informatie is verwerkt volgens de eerder gepubliceerde handreiking. Deze tool kan door de GO-scholen gebruikt worden om de aanvraag/factuur in te dienen bij de samenwerkingsverbanden en de samenwerkingsverbanden kunnen via deze tool de gegevens verifiëren. 

Je vindt op de website van het Steunpunt ook een instructie voor de toepassing van de vangnetbepaling en de rekentool. Hierin zit ook een Q&A met antwoorden op vragen die je mogelijk hebt bij de rekentool of gepubliceerde informatie.

Accountant, cao-onderhandelingen

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten