Nieuws

Gevolgen aanscherping quarantainebeleid voor scholen

Update bericht 16 november - Het kabinetsbesluit dat als een huisgenoot besmet is met het coronavirus je zelf ook in isolatie gaat, heeft flinke gevolgen voor scholen. Deze maatregel geldt zowel voor mensen die gevaccineerd als ongevaccineerd zijn. Met de huidige personeelstekorten in de sector komt de beschikbaarheid van onderwijspersoneel nog verder onder druk te staan.Het is nog onduidelijk wanneer de maatregel ingaat, daarom wordt nu nog uitgegaan van het oude beleid.

Update 16 november: het ministerie van OCW heeft ons laten weten dat in verband met de benodigde tijd voor uitwerking van het beleid en de implementatie ervan, dit beleid naar verwachting pas later deze week geldt. De exacte ingangsdatum wordt later gecommuniceerd. Voor nu geldt het oude beleid: gevaccineerde leraren met een besmette huisgenoot hoeven niet in quarantaine.

De PO-Raad is vorige week door het ministerie van OCW geïnformeerd dat er voor scholen geen wijzigingen zouden zijn in het coronabeleid, echter heeft de aanscherping van de quarantainemaatregel grote impact op scholen. Als er geen vervanging beschikbaar is voor leraren die in isolatie moeten, is het advies over te gaan op (online) thuisonderwijs.

We hebben het ministerie van OCW gevraagd de Q&A corona op lesopafstand.nl hierop aan te passen. Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl over de nieuwe maatregelen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten