Nieuws

Gezonde Basisschool van de Toekomst start in november 2015

De Provincie Limburg heeft ingestemd met de uitvoeringsfase van het project ‘de Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Vier basisscholen met in totaal 1200 leerlingen van onderwijsstichting Movare gaan in november 2015 starten met het nieuwe onderwijsconcept. De scholen krijgen de komende vier jaar een langere lesdag en veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging en culturele activiteiten. Ook de buitenschoolse opvang wordt in het project betrokken. De Universiteit Maastricht onderzoekt samen met de GGD Zuid-Limburg of het project leidt tot verbetering van het welbevinden, de gezondheid en de schoolprestaties van leerlingen. In 2020 wordt het onderzoek afgesloten met een wetenschappelijk symposium waarop de resultaten bekend worden gemaakt. De PO-Raad volgt het initiatief van onderwijsstichting Movare omdat het een stevige wetenschappelijk basis neerlegt voor het onderwijs van de toekomst.

De Gezonde school

Via de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl onderschrijven de PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad het belang van sport, bewegen en een gezonde leefstijl in (en rondom) het onderwijs. De verschillende aspecten van een gezonde leefstijl, zoals bewegen en sport zijn namelijk belangrijk voor het presteren en welbevinden van jongeren. Het onderwijs kan en wil daaraan een bijdrage leveren. Scholen die goed bezig zijn met deze onderwerpen kunnen dit zichtbaar maken met een vignet Gezonde School. De onderwijsraden streven ernaar om eind 2016 850 vignetten Gezonde School uitgereikt te hebben. In april 2015 hadden circa 400 scholen een vignet Gezonde School.

Meer info

Meer informatie over de Gezonde Basisschool van de Toekomst kunt u vinden op de website: www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl.

Meer informatie over het vignet Gezonde School is te vinden op www.gezondeschool.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten