Nieuws

Handreiking helpt bij de vorming van een samenwerkingsschool

Bent u bezig met het vormen van een samenwerkingsschool? De PO-Raad heeft samen met de VO-Raad, VOS-ABB, Verus en VBS een handreiking geschreven die schoolbesturen kunnen gebruiken bij de vorming van een samenwerkingsschool. In de handreiking wordt met name aandacht geschonken aan de vraag op welke wijze de identiteitscommissie formeel moet worden vormgegeven. Ook is er aandacht voor statutaire waarborgen met betrekking tot de samenwerkingsschool.

Samenwerkingsscholen vormen eenvoudiger

Het vormen van een samenwerkingsschool, met daarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs, is sinds de inwerkingtreding van de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool eenvoudiger geworden. Naar schatting bestaan er nu een kleine honderd informele samenwerkingsscholen in het primair onderwijs. De PO-Raad is blij dat de regels rondom het vormen van samenwerkingsscholen zijn versoepeld en verwacht dat veel besturen hun reeds gevormde samenwerkingsscholen een formele status gaan geven. ,,Scholen kunnen nu eindelijk de gewenste formele stappen zetten’’, zei vice-voorzitter Anko van Hoepen toen de nieuwe wet werd aangenomen.

Handreiking

Tijdens de behandeling van de wet heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen, waarin de regering verzocht werd te bevorderen dat de PO-Raad en VO-Raad een handreiking opstellen voor het statutair vastleggen van de identiteit van de school. Gelet op de wens van de Eerste Kamer is er gekozen voor een compacte handreiking die aandacht heeft voor de statutaire waarborgen van de samenwerkingsschool, waarbij schoolbesturen zoveel mogelijk ruimte houden om eigen keuzes te maken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten