Nieuws

Herziene 'handreiking medisch handelen in het basisonderwijs'

De 'handreiking medisch handelen in het basisonderwijs' en 'standaard model-protocol medische handelingen op scholen' is herzien en aangepast. Het verlenen van medische zorg valt niet onder de zorgplicht van scholen in het kader van de Wet passend onderwijs: scholen zijn niet verplicht om medische handelingen te verzorgen en ook individueel personeel kan niet worden verplicht de handelingen te verrichten (zie 'model-protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen'). Toch kunnen scholen er voor kiezen om medische handelingen te verzorgen. Al zijn daar wel voorwaarden aan verbonden. In de handreiking en protocollen wordt de positie van onderwijspersoneel bij medisch handelen verder verduidelijkt.

Links & downloads

Handreiking medisch handelen in het basisonderwijs.pdf
PDF, 491.75 KB
model-protocol_medicijnverstrekking_geen_toestemming_bestuur.docx
DOCX, 52.54 KB