Interview

Het versterken van verbindingen, versterkt de PO-Raad

Voorafgaand aan het gesprek met Jeroen Gommers brengen we eerst een bezoek aan het dak van de Montessoribasisschool Arcade in Utrecht. Hier scharrelen kippen die door de leerlingen worden verzorgd en zien we de eerste groene sprieten in de moestuinen opkomen. Jeroen spreekt terecht trots over deze unieke, gerenoveerde schoollocatie. Naast zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Monton Montessori Onderwijs Midden Nederland, is hij nu zeven jaar actief in het algemeen bestuur van de PO-Raad. Nu zijn tweede termijn er bijna op zit, is het een uitgelezen moment voor reflectie.

Aan het begin van je carrière als algemeen bestuurslid bij de PO-Raad, kopte je in jouw blog: 'Er is een grotere kloof tussen politiek en onderwijs dan wij denken'. Hoe staat het met deze kloof vandaag de dag? 

Jeroen Gommers: “Ik denk dat het meer manifest is geworden. Meer collega’s in de sector dachten hetzelfde over deze kloof, maar voor de bühne leek het redelijk te gaan. Toch zag ik dat inspectierapporten zich voornamelijk richtten op tekortkomingen, zonder ruimte voor wat wel goed was. Onze vrijheid van onderwijs is in onze Grondwet vastgelegd (artikel 23.1), maar geeft geen richting in hoe dan de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. De politiek voelt zich verantwoordelijk voor deze kwaliteit, wat leidt tot toenemende bemoeienis. Dus helaas, de kloof bestaat nog steeds en is nu duidelijker en vaker onderwerp van gesprek. Schoolbesturen en leraren worden vaak bekritiseerd over de onderwijskwaliteit, aangewakkerd door de toon van inspectierapporten."

Gommers vervolgt: "Al vanaf het eerste moment dat ik in 2018 toetrad tot het algemeen bestuur van de PO-Raad, ben ik een voorstander van meer samenwerking. Basisonderwijs is fundamenteel voor onze samenleving en vereist een gezamenlijke inspanning van alle schoolbesturen en de politiek. De regering maakt zich constant zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Maar wat definiëren we als kwaliteit? Is dat een strikte focus op taal en rekenen, of een breder curriculum dat gezond leven en beweging omvat, wat uiteindelijk leidt tot beter leren? En wanneer wordt leren betekenisvoller? Ik geloof dat kinderen het beste presteren als ze zichzelf kunnen zijn, waardoor hun talenten volledig tot uiting komen. Het is onze taak om hen de vaardigheden en kennis te geven die ze nodig hebben om de wereld naar hun hand te zetten Zij zijn de toekomst en moeten met zin en passie deze nieuwe wereld vormgeven. Dat is onze grote opdracht."

Waar kijk je als bestuurslid met het meeste plezier op terug?

Gommers: “De afgelopen zeven jaar heb ik samengewerkt met veel inspirerende mensen, van wie ik veel heb geleerd en die ik ben gaan waarderen. In deze periode heb ik in 2020 meegewerkt aan het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs. Het werd een pleidooi voor groot onderhoud aan ons onderwijsstelsel. Dit stuk markeerde de wens tot betere  afstemming tussen onderwijs en politiek. We brachten ideeën samen van een breed spectrum aan onderwijsvertegenwoordigers.

In 2022 droeg ik bij aan onze Strategische Agenda 2022-2026: De kracht van het collectief, waarin ik intensief heb samengewerkt met onze leden om gezamenlijke doelen te stellen. 
Deze agenda biedt kansen om verbindingen te leggen met aangrenzende sectoren, en benadrukte dat de samenleving als geheel een belanghebbende is in onze educatieve toekomst. Tijdens deze periode hadden we een bijeenkomst met onze maatschappelijke stakeholders op een basisschool in Utrecht in de wijk Overvecht, die stakeholders benadrukten: “Gebruik onze kennis, wij zijn jullie partners in de belangrijkste sector van onze samenleving. Laat ons helpen.' Deze samenwerkingsgerichtheid tussen scholen en hun omgeving brengt de doelstellingen van de PO-Raad dichterbij, het wijst de weg naar de toekomst. Het versterken van deze verbindingen kan de PO-Raad steviger neerzetten."

Welke adviezen zou je willen meegeven aan je opvolgers in het algemeen bestuur, Herbert de Bruijne en Maaike Huisman?

Gommers: "Mijn advies zou zijn om blanco te beginnen en goede vragen te stellen. Ga als bestuurslid het veld in, luister naar de leden en verbind. Met nieuwe leden in het algemeen bestuur, ontstaan er weer nieuwe inzichten. Ik wens Herbert en Maaike ook vooral een leuke tijd in het bestuur. De sector en de PO-Raad zijn continue in ontwikkeling, dat maakt het juist zo leuk! Van Onderwijsassistent tot aan Raad van Toezicht, iedereen levert een bijdrage. Blijf positief en blijf verbinden in de hele keten. Het is een voorrecht om een rol te spelen in de vorming van toekomstige generaties."


Herbert de Bruijne en Maaike Huisman worden 6 juni tijdens de ALV benoemd.

Portretfoto van Jeroen Gommers, AB lid PO-Raad

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten