Nieuws

Hoe gaat u om met het onderhoud aan uw schoolgebouwen?

Hoe professioneel is uw organisatie wat betreft het onderhoud van gebouwen? Test uzelf aan de hand van de Zelfscan Onderhoudsmanagement voor gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties. De Zelfscan is ontwikkeld door bbn adviseurs, in samenwerking met Bouwstenen voor Sociaal. Doel van de scan is meer zicht te krijgen op de professionaliteit van het (buiten-)onderhoud van publiek vastgoed in Nederland en eventuele aangrijpingspunten voor verbetering te vinden.

Meer aandacht voor onderhoud

‘Meer aandacht voor onderhoud’ is één van de punten uit de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2016, de samenwerkingsagenda voor de publieke sector. Professioneel onderhoud is van belang om ervoor te zorgen dat de gebouwen doen wat ze moeten doen, maar ook voor bijvoorbeeld het realiseren van duurzaamheidsambities en verbetering van de bedrijfsvoering. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven.

Zelfscan

De Zelfscan Onderhoudsmanagement meet de professionaliteit van het onderhoudsmanagement aan de hand van 26 vragen. Daarbij wordt de organisatie ingedeeld in vijf niveaus van professionaliteit; van 'reactief' tot 'strategische partner'. Aan de hand van de vragen krijgen deelnemers zelf inzicht in zaken die voor professioneel onderhoud relevant zijn. Tegelijkertijd dragen ze met hun antwoorden bij aan een landelijk beeld over het vastgoed-onderhoud bij verschillende maatschappelijke sectoren. Hoe meer mensen hem invullen, hoe beter het beeld. De Zelfscan invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Deelnemers ontvangen de resultaten voor hun eigen organisatie naderhand per e-mail. De algemene resultaten worden gepresenteerd tijdens de Bouwstenen-bijeenkomst ‘(Vast)goed onderhoud in de praktijk’ op 29 september 2016. Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor gemeenten, scholen, corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en partners van Bouwstenen voor Sociaal. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten