Nieuws

IHP verduurzamen? Green Deal Scholen zoekt pilots

Green Deal Scholen (GDS) zoekt gemeenten en schoolbesturen die hun Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2016 gaan actualiseren en verduurzamen. In een pilot zal GDS ongeveer vijf gemeenten en schoolbesturen middels een onafhankelijke adviseur hierbij ondersteunen.

Financiële bijdrage  

Green Deal Scholen biedt de mogelijkheid 50 procent van de kosten van een adviseur (tot een maximum van €7.500,-) te vergoeden. Deze adviseert u op het onderwerp 'verduurzaming’ bij het opstellen van een nieuw IHP of het updaten van een bestaand IHP. Het gaat hierbij om het verbeteren van het binnenklimaat, verminderen van energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De leerpunten en eventuele randvoorwaarden uit de pilotprojecten worden meegenomen in de 2e fase (eind 2016). In deze fase is voor tien tot vijftien gemeenten financiële ondersteuning mogelijk. De resultaten van beide fases worden vervolgens eind 2017 opgenomen in een handleiding met voorbeelden die GDS ter beschikking zal stellen aan alle gemeenten en schoolbesturen

Uitvoeringsprogramma GDS

Op 10 november vond tijdens de kennisdag van Ruimte-OK de centrale start van het uitvoeringsprogramma van de Green Deal Scholen plaats (www.greendealscholen.nl). De partners van de Green Deal Scholen - de PO-Raad, VO-raad, VNG, Ruimte-OK, RVO, Platform 31 (energiesprong), GGD GHOR Nederland en Klimaatverbond Nederland - geven hiermee invulling aan de Green Deal Scholen, die vorig jaar is ondertekend met de ministeries van OCW, BZK, IenM en EZ. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Wat uiteindelijk moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren.

Meedoen?

Gaat u binnenkort aan de slag met uw IHP en wilt u in aanmerking komen voor deze bijdrage in de advieskosten voor de 1e fase? Dan kunt u voor meer informatie vóór 1 mei 2016 contact opnemen met Wim Berns of Wim Lengkeek.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten