Nieuws

Inschrijvingen schoolfruitregeling 2015 open vanaf 31 augustus

Nederland neemt in het schooljaar 2015/2016 opnieuw deel aan de Europese schoolfruitregeling. Doel van deze regeling is het bevorderen van de afzet van groente en fruit en het aanleren van gezonde eetgewoonten aan kinderen. Het is de zevende keer dat Nederland meedoet aan de Europese schoolfruitregeling. Scholen kunnen zich binnenkort aanmelden voor deelname.

Basisscholen die komend schooljaar willen deelnemen aan de schoolfruitregeling kunnen zich inschrijven van 31 augustus tot en met 11 september 2015 via www.euschoolfruit.nl. Er kunnen maximaal 1.900 basisscholen meedoen. Als bij inschrijving het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er loting plaats.

Het schoolfruit- en groenteprogramma valt onder de Verordening EG nr. 288/2009. De Regeling schoolfruit 2015 is op 29 juni 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. RVO.nl voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten