Nieuws

Kabinet kondigt lockdown aan, scholen blijven open 

Het kabinet heeft op basis van OMT-advies besloten dat er nieuwe maatregelen nodig zijn om het aantal coronabesmettingen in te dammen. Scholen blijven open zonder aanvullende maatregelen. 

Het ministerie van OCW heeft daarnaast aangegeven dat scholen uitgezonderd zijn van de 1,5 meter maatregel die weer opnieuw wordt ingevoerd. Wel is het belangrijk dat hygiënemaatregelen in acht worden genomen op scholen, onderwijspersoneel zich laat testen bij klachten, er na schooltijd zo veel mogelijk wordt thuisgewerkt en dat terughoudend wordt omgegaan met ouderavonden en studiedagen voor schoolteams.  

Freddy Weima: ,,De PO-Raad is blij dat het openhouden van de scholen prioriteit heeft. Het volgen van onderwijs op school is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van leerlingen.'' 

Signalen van leden 

De PO-Raad kreeg de afgelopen dagen signalen van leden dat zij zich zorgen maken over de toenemende coronabesmettingen en dat het wachten op de testuitslagen voor onderwijspersoneel voor problemen zorgt. We nemen deze signalen serieus en gaan met het ministerie en de GGD in gesprek over de mogelijkheid om tot snellere testuitslagen te komen. 

Veelgestelde vragen 

De Q&A’s op lesopafstand.nl zijn aangepast aan de actuele situatie.