Nieuws

Kabinetsbesluit: basisscholen mogen weer open vanaf 8 februari

De basisscholen mogen weer open per 8 februari aanstaande. Dat heeft het demissionair kabinet besloten na het Catshuisoverleg op 31 januari 2021. Het kabinet volgt daarmee de adviezen van het OMT op dat adviseerde om basisonderwijs, exclusief BSO, weer open te stellen. De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan.  

Ondanks onvermoeibare inzet van scholen om zo goed mogelijk thuisonderwijs te bieden, is fysiek onderwijs nog altijd kwalitatief het beste voor de leerlingen. Niet in de laatste plaats is het fijn dat kinderen straks weer leeftijdsgenootjes kunnen zien en is het goed nieuws voor ouders, voor wie het combineren van thuisonderwijs en werk een uitdaging is.

Voorafgaand aan het besluit, sprak demissionair minister van Onderwijs Arie Slob met de sector over een heropening. Tijdens dat overleg zijn verschillende zorgen en vragen rondom een heropening ingebracht. Voorzitter van de PO-Raad, Rinda den Besten, benadrukte tijdens dat overleg dat scholen alleen open kunnen als dat voor iedereen veilig, verantwoord en uitvoerbaar is. 

De voornaamste reden waarom de scholen open kunnen, is omdat het OMT concludeert dat kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. Op basis van deze conclusie kan volgens het Kabinet het basisonderwijs dus, met aanvullende maatregelen, veilig openen. Extra maatregelen zullen onder andere liggen in strengere quarantaine-regels en het eerder beschikbaar komen van sneltesten. Met welke extra maatregelen en adviezen de heropening verder invulling krijgt, verwacht de PO-Raad op korte termijn te horen via een brief van het kabinet. 

De PO-Raad roept scholen en schoolbesturen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening op 8 februari en het treffen van voorbereidingen tot er meer duidelijk is over de extra maatregelen. Op dit moment is al wel duidelijk dat de buitenschoolse opvang gesloten blijft. Omdat in veel gevallen hier verschillende groepen kinderen van meerdere scholen bij elkaar komen, is het risico op verspreiding van het virus groter. Voor het VSO verandert er niets. 

Zodra er meer informatie beschikbaar is, publiceren we dat op de website en wordt dit, in overleg met onze partners, verwerkt in nieuwe protocollen. De PO-Raad zet zich in om de sector zo snel en goed mogelijk uit te rusten met duidelijke informatie, zodat scholen en schoolbesturen hun plannen kunnen uitwerken en de heropening kunnen organiseren. Daarbij blijft voorop staan dat van niemand het onmogelijke wordt verwacht. 

In navolging op het kabinetsbesluit spreekt de PO-Raad op maandag 1 februari met de corona denktank en op dinsdag 2 februari met haar leden tijdens een interactief webinar waarin de invulling en uitwerking van het besluit wordt besproken.