Nieuws

Kamer in de bres voor muziekonderwijs

Het nieuwe kabinet gaat voortbouwen op de ingeslagen weg van Rutte II wat betreft de ambities voor muziekonderwijs. Een motie van PvdA en D66 die dit moet regelen is gisteren aangenomen door de Kamer.

Op dit moment kunnen scholen subsidie krijgen om werk te maken van muziekonderwijs. De regering zal de effecten van de huidige regeling komend jaar evalueren en daarbij onderzoeken hoe scholen met een goed plan voor muziekonderwijs na 2020 ondersteund kunnen worden. 

Ook aan de slag?

Alle scholen in het primair onderwijs kunnen aanspraak maken op de Impuls Muziekonderwijs. Hun schoolbestuur moet daarvoor een aanvraag indienen vóór 1 april 2018. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal leerlingen op de school en varieert van 10.000 tot 20.000 euro. Er is ruimte voor maximaal driehonderd scholen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van het Fonds Cultuurparticipatie.