Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om in gesprek te gaan over dat thema. Lid worden van een kennisgroep? Klik op één van de onderstaande kennisgroepen voor de contactpersoon van de kennisgroep. 

Kennisgroep Financiën

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Kennisgroep P&O

Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren

Kennisgroep Communicatie

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Kennisgroep Informatiebeveiliging & privacy