Voor diverse thema's organiseert de PO-Raad Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties. Zij komen diverse keren per jaar bijeen om in gesprek te gaan over dat thema.

Kennisgroep Financiën

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Kennisgroep P&O

Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren

Kennisgroep Communicatie

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Kennisgroep Informatiebeveiliging & privacy