Naast Netwerken, waarin schoolbestuurders elkaar ontmoeten, organiseert de PO-Raad ook Kennisgroepen. Kennisgroepen kunnen bestaan uit zowel schoolbestuurders als medewerkers uit lid-organisaties.

Kennisgroep Financiën

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

Kennisgroep Kwaliteitszorg

Kennisgroep P&O

Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren

Kennisgroep Communicatie

Kennisgroep Bestuurssecretarissen

Kennisgroep Informatiebeveiliging & privacy