Nieuws

Kennisrotonde voor vragen uit en over het onderwijs

Onderwijsprofessionals die vragen hebben over de onderwijspraktijk kunnen sinds deze week met deze vragen terecht bij de Kennisrotonde. Dit nieuwe online loket – dat bestaat uit medewerkers van onder meer het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) – beantwoordt vragen uit en over het onderwijs op basis van wetenschappelijke kennis.

Vragen die bijvoorbeeld aan de Kennisrotonde gesteld kunnen worden, zijn: 'Is het waar dat leerlingen die bewegend leren beter presteren?' Het antwoord dat de Kennisrotonde op dergelijke vragen geeft, wordt geformuleerd na beknopte analyse van de literatuur en/of raadpleging van deskundigen. Wanneer dit geen bruikbaar antwoord oplevert, wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden via lopend of nieuw onderzoek. Zo biedt de Kennisrotonde voor elke kennisbehoefte de juiste ‘afslag’ naar een antwoord.

Door de vragen en antwoorden digitaal te verzamelen, zal ook een actuele online kennisbank ontstaan. Deze kennisbank is toegankelijk voor alle onderwijsprofessionals in Nederland.

Bekijk de nieuwe website Kennisrotonde.nl. U kunt hier uw onderwijsvragen indienen via een online formulier. 

Initiatiefnemers

De Kennisrotonde is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onderwijscoöperatie. Met het loket willen de partijen één centrale plek creëren voor de snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk, en voor het onderwijs relevante wetenschappelijke kennis beter ontsluiten.