Nieuws

Leden gezocht voor nieuw netwerk en diverse kennisgroepen

Meepraten over belangrijke onderwerpen zoals huisvesting en onderwijsinnovatie en ICT? En wilt u met uw collega’s kennis uitwisselen en een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de standpunten van de PO-Raad? Word dan lid van de Kennisgroep Onderwijshuisvesting of ICT-coördinatoren of het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT. Zij zoeken nieuwe leden. Daarnaast gaat er een nieuwe kennisgroep van start: De kennisgroep Communicatie. U kunt zich inschrijven als u of uw bestuur lid is van de PO-Raad.

Kennisgroep Onderwijshuisvesting

De Kennisgroep Huisvesting komt diverse keren per jaar bijeen om alle ontwikkelingen te bespreken op het terrein van huisvesting. Deze kennisgroep krijgt een meer open opzet dan voorheen. Leden van de PO-Raad kunnen voortaan per bijeenkomst aangeven of ze erbij willen zijn. Daarmee kan de kennisgroep uit een steeds wisselende samenstelling bestaan. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 23 juni en duurt van 10:30 – 14:30 uur. Tijdens de lunch is er voldoende gelegenheid om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen. Na de middag zal er een keuze zijn uit twee of drie werkwinkels. De kennisgroep is speciaal voor leden van de PO-Raad. Aanmelden, kan via de webpagina van de kennisgroep.

Nieuw: Kennisgroep Communicatie

De nieuwe Kennisgroep Communicatie wil bij de achterban van de PO-Raad informatie en behoeftes ophalen op het gebied van communicatie en onderling kennis en ervaringen delen over ontwikkelingen op het gebied van media en communicatie. Ook worden de leden geïnformeerd over projecten, hoofdboodschappen en communicatielijnen van de PO-Raad. De kennisgroep is bedoeld voor communicatiemedewerkers van schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-Raad en komt drie keer per jaar bijeen. Aanmelden, kan via de webpagina van de Kennisgroep.

Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT 

Het Netwerk Onderwijsinnovatie en ICT adviseert het bestuur van de PO-Raad gevraagd en ongevraagd over onderwijsinnovatie en ICT in brede zin. Het gaat vooral om adviezen op strategisch en bestuurlijk niveau. Het Netwerk vergadert vier keer per jaar in Utrecht. Dit jaar zijn we binnen het netwerk gestart met het voeren van het gesprek over onderwijsinnovatie. Bij iedere vergadering worden er twee bestuurders uitgenodigd te vertellen over hoe innovatie er binnen hun onderwijsinstelling uitziet en welke veranderprocessen dit teweeg brengt. Daarnaast staan er iedere vergadering verschillende onderwerpen op de agenda van privacy en informatiebeveiliging tot de leermiddelenmarkt, de voortgang binnen het Doorbraakproject Onderwijs en ICT en aanpassingen in het Programma van Eisen leermiddelen. Aanmelden, kan via de webpagina van het Netwerk.

Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren

De Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren heeft als doel om een verbinding aan te gaan met (bovenschoolse) ICT-coördinatoren van schoolbesturen in Nederland over onderwijs en ICT. De kennisgroep bespreekt alle ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, innovatie en ICT. De groep heeft een belangrijke functie in het doorgeven van praktijkvoorbeelden/oplossingen aan de PO-Raad en aan collega’s. De kennisgroep geeft de PO-Raad advies over voorliggende kwesties, maar is daarin niet besluitvormend. Tenslotte biedt de Kennisgroep (bovenschoolse) ICT-coördinatoren een platform om kennis en ervaring met elkaar te delen. De kennisgroep is speciaal voor ICT-coördinatoren van lid-organisaties. Aanmelden, kan via de webpagina van de Kennisgroep.

Schoolleiderskamer 

De Schoolleiderskamer bestaat uit schoolleiders van wie het bestuur lid is van de PO-Raad. Zij kunnen door hun bestuur worden voorgedragen als deelnemer. De groep brengt advies uit aan het bestuur van de PO-Raad over diverse onderwerpen. Ook speelt de Kamer een rol bij het delen van kennis en professionalisering van schoolleiders. De Schoolleiderskamer komt ongeveer drie keer per jaar bijeen. Aanmelden kan via de webpagina van de Schoolleiderskamer. Het aantal plekken is beperkt. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten