Nieuws

Leden van de PO-Raad stellen nieuwe strategische agenda vast 

Vandaag vond er – voor het eerst in 2,5 jaar – weer een fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad plaats. Voorafgaand aan het jaarlijkse congres kwamen de leden van de PO-Raad bijeen om te praten en te stemmen over digitale veiligheid, de strategische agenda en het jaarverslag van 2021. Daarnaast werd er afscheid genomen van een aantal leden en werden in verschillende commissies leden benoemd. Freddy Weima kijkt terug op een succesvolle ALV, met als focus: samen werken aan goed onderwijs.  

Een nieuwe fase 

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad trapt de ledenvergadering af voor een fysieke en digitale zaal. “Wat goed dat jullie er zijn.” Met de coronagolf net achter de rug en de komst van veel Oekraïense kinderen heeft het onderwijs veel te verstouwen gehad, aldus Weima.  “Corona was nog in volle gang toen die verschrikkelijke oorlog begon, zo dichtbij huis. Ik ben er trots op hoe we de Oekraïense kinderen en regelmatig ook leerkrachten hebben verwelkomd. Het laat zien waartoe het primair onderwijs in staat is, ook in hele moeilijke tijden.”  

Weima stipt in zijn openingsspeech ook de politieke ontwikkeling aan. “We hebben kennisgemaakt met een nieuwe minister voor primair- en voortgezet onderwijs: Dennis Wiersma. Een ambitieuze en actieve minister.” Daarnaast ligt er volgens Weima een coalitieakkoord met heel veel kansen voor onze sector. “Een daarvan is inmiddels ingekopt: we hebben samen met de overheid, het voortgezet onderwijs en de bonden een onderwijsakkoord gesloten van anderhalf miljard. Een resultaat om ook als PO-Raad trots op te zijn.”  

Deze week heeft de PO-Raad een brief gestuurd naar de minister over het masterplan, waarin de PO-Raad kritisch is op de basisteams. Weima: “maar we hebben ook goede ideeën over hoe het volgens ons wél moet, en die hebben we overgebracht.” Weima besteedt hier morgen op het congres meer aandacht aan – en de minister krijgt de gelegenheid hierop te reageren.  

Strategische agenda: de kracht van het collectief 

De leden van de PO-Raad hebben een nieuwe strategische agenda vastgesteld met de titel: de kracht van het collectief. Astrid Berendsen en Jeroen Gommers, beide lid van het Algemeen Bestuur, lichten de agenda toe. Berendsen: “Juist in tijden van crisis is het belangrijk plannen te maken. We moeten vooruit kijken en dat vooral samen doen. Er ligt een ambitie, een agenda, een focus en een beweging die we samen moeten gaan maken.”  

Gommers: “Precies een jaar geleden zijn we begonnen met deze strategische agenda. Er ligt nu een stuk dat ons verbindt. We zijn namelijk de grootste onderwijssector en we moeten het – ondanks alle verschillen – samen gaan doen.”  

Vanuit veel inhoudelijke gesprekken, verhitte discussies en mooie ambities is er de afgelopen maanden geschreven aan de strategische agenda van de PO-Raad. “Een bewijs dat onze vereniging leeft en langs de lijnen van de strategie kunnen we ons verder ontwikkelen”, aldus Weima. “Er breekt een nieuwe fase aan voor de vereniging, met als basis onze strategie.”  

Data in onze sector  

De komende jaren gaat het aantal leerlingen in het primair onderwijs stijgen – en met het stijgen van het leerlingenaantal groeit ook het personeelstekort. Zomaar een greep uit de data die beschikbaar is. De PO-Raad vindt het belangrijk dat we meer met data in het primair onderwijs gaan doen.  

Anouk Folstar, domeinregisseur data en informatie, licht dit toe. “Onderwijshuisvesting ontbreekt bijvoorbeeld in het coalitie-akkoord, maar is wel belangrijk. Om dit verhaal beter te onderbouwen moeten we beter laten zien wat de status van de schoolgebouwen is. We hopen meer dat we meer met data kunnen doen, zodat we richting de sector en richting Den Haag een steeds beter onderbouwd verhaal hebben.” 

De PO-Raad is bezig data om te zetten naar rijke informatie. Dit is ook voor individuele schoolbesturen waardevol en bruikbaar. Folstar: “Als schoolbestuur kun je zien hoe je het doet en wat je te wachten staat.” De PO-Raad roept haar leden op hier nog meer gebruik van te maken.  

Digitale veiligheid 

Met het project ‘Regie op ICT’ heeft de PO-Raad zich verdiept in de digitale veiligheid. Frits Hoekstra, voorzitter College van Bestuur van Scope Scholengroep,  licht dit toe: “We moeten als bestuurders ervoor zorgen dat ICT chefsache wordt. Veiligheid en de toegang tot werken en leermiddelen is ontzettend belangrijk en wij kunnen dit niet alleen.” De leden van de PO-Raad spreken gezamenlijk de wens uit om te komen tot minimumnormen om de veiligheid van systemen te kunnen waarborgen. Ook gaat gekeken worden hoe schoolbesturen zich gezamenlijk beter kunnen voorbereiden op eventuele cyberaanvallen.  

Afscheid 

Tijdens de ALV werd ook afscheid genomen van Thea Meijer, lid van het Algemeen Bestuur en oud vicevoorzitter Anko van Hoepen. Beiden waren vanaf de oprichting van de PO-Raad betrokken. Voorzitter Freddy Weima sprak zijn dankbaarheid en lof uit voor de inzet en expertise van beide bestuursleden.   

 

Evenement

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten