Nieuws

Leerling blijft om angst voor coronabesmetting thuis. Wat doe jij?

Om het risico op een corona-besmetting voor kwetsbare gezinsleden te voorkomen, houden ouders hun kind thuis van school. Maar het is voor het kind heel belangrijk dat onderwijs doorgang kan vinden, en dat vinden deze ouders ook. Wat doe je als school? Richtlijnen daarvoor vind je in het Handelingskader thuisblijvers corona

Verschillende partijen, waaronder de PO-Raad, werkten samen aan dit Handelingskader over ‘Hoe te handelen bij een kind dat door corona niet naar school kan’. Laten we met elkaar deze gezinnen steunen door samen te kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe het leven van deze kinderen en gezinnen zo gewoon mogelijk kan zijn. Daarbij is naar school gaan heel belangrijk. Het inzetten van drang en dwang (via een proces-verbaal leerplicht of een melding bij Veilig Thuis) om een kind alsnog op school te krijgen, is in zo’n situatie niet passend.  

Centrale boodschap is: Ga in gesprek, zoek samen naar oplossingen. 

Voorbeelden, vragen en antwoorden

In het Handelingskader vind je voorbeelden, vragen en antwoorden over hoe te handelen bij een kind dat door corona niet naar school kan. 

Links & downloads

5276-VWS-ZvdJ-Handelingskader-thuisblijvers-corona-T.pdf
PDF, 1.15 MB