Nieuws

Leerlingen geven basisschool een 8,2

Basisschoolleerlingen zijn tevreden over hun school en geven die dan ook gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dat blijkt uit cijfers in scholenopdekaart.nl, de website waarop alle zevenduizend scholen in het primair onderwijs laten zien wat zij doen, hoe ze presteren en hoe ze zich profileren.

Op de website is informatie te vinden over onder meer het profiel van de school, leerlingpopulatie, school- en opvangtijden en het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. Ouders hoeven deze informatie niet op verschillende plekken te verzamelen, maar vinden die op scholenopdekaart.nl overzichtelijk bij elkaar. Dat is handig voor wie tijdens de schoolcarrière van zijn kinderen wil volgen hoe het met de school gaat. Omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat een kind naar ‘de school om de hoek’ gaat, biedt de website ook uitkomst voor ouders die op zoek zijn naar een (nieuwe) basisschool voor hun kinderen. Ook ouders met kinderen op de middelbare school kunnen er overigens terecht.

Een deel van de gegevens op de website wordt automatisch voor iedere school gepubliceerd. Scholen kunnen die data zelf verder aanvullen met andere interessante informatie, bijvoorbeeld over leerlingtevredenheid. Zo kunnen zij via scholenopdekaart.nl uitvragen hoe leerlingen hun lessen vinden, hoe tevreden ze zijn met de uitleg van de leraar en of zij zich veilig voelen. Zo’n 700 scholen, die samen 150.000 basisschoolleerlingen vertegenwoordigen deden dit al. Zij gaven hun school dus gemiddeld een 8,2.

Campagne van start

Vandaag start de PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs en initiatiefnemer van de website, een campagne om de bekendheid van scholenopdekaart.nl onder ouders verder te vergroten. Ouders van jonge kinderen komen de campagne vooral online tegen, bijvoorbeeld op Facebook.

 ,,Het wordt voor scholen steeds belangrijker om zich te laten zien, om hun verhaal te vertellen en hierover met ouders te communiceren’’, zegt Anko van Hoepen vicevoorzitter van de PO-Raad. ,,Dat kan met scholenopdekaart.nl op een laagdrempelige manier.’’ Scholen kunnen bijvoorbeeld een toelichting geven op de eindtoetsresultaten. Op die manier kunnen ze tegenwicht bieden tegen de ‘rankinglijstjes’ die sommige media maken op basis van de kale eindtoetscijfers, zoals vorige week weer gebeurde.

Schoolgids maken met scholenopdekaart.nl

Vanaf januari kunnen scholen zelf via scholenopdekaart.nl hun schoolgids maken. Daarin staat informatie over de werkwijze van de school. Iedere school is wettelijk verplicht zo’n gids te hebben en ouders hierover te informeren. De mogelijkheid om die gids via scholenopdekaart.nl te maken, scheelt scholen direct veel werk. De schoolgegevens hoeven dan namelijk niet meer in twee verschillende systemen te worden ingevoerd.

Schoolbesturen hebben op hun beurt toegang tot de ‘achterkant van de website’ – Vensters PO genaamd - die gegevens van scholen van één bestuur bundelt. Daarmee kunnen ze snel inzicht krijgen in de ontwikkeling van al hun scholen en die gegevens vergelijken met die van andere scholen.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten