Nieuws

Leidraad schoolgebouwen als stemlokaal tijdens gemeenteraadsverkiezingen

Het kabinet vraagt scholen om tijdens de gemeenteraadverkiezingen in maart 2022 een stemlokaal beschikbaar te stellen, als hun gebouw daarvoor geschikt is. Door de beperkingen rondom het coronavirus brengt dit, net als tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021, extra uitdagingen met zich mee. De tips in de geactualiseerde Leidraad schoolgebouw als stemlokaal kunnen scholen helpen om te kijken naar mogelijkheden om als stemlokaal te dienen. Daarbij staat voor de PO-Raad voorop dat dit het onderwijs aan leerlingen niet in de weg mag staan.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Zij regelen de inrichting, schoonmaak en hygiëne van de stemlokalen. Schoolbesturen beslissen welke van hun gebouwen eventueel beschikbaar zijn als stemlokaal. Samen gaan zij het gesprek aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hoewel maatregelen rondom hygiëne en afstand het inrichten van een stemlokaal bemoeilijken is het niet onmogelijk. Schoolbesturen hebben tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar op veel plaatsen ervaringen opgedaan en oplossingen gevonden waardoor schoolgebouwen toch ingezet konden worden. Hier kan in maart 2022 uiteraard op worden teruggegrepen. 


Leidraad is geactualiseerd 

Deze week ontvangen gemeenten de Leidraad schoolgebouw als stemlokaal van het ministerie van BZK. De leidraad is geactualiseerd op basis van de ervaringen tijdens de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. Naast algemene richtlijnen rondom de inrichting van het stemlokaal bevat de Leidraad mogelijke oplossingen wanneer niet aan direct aan deze richtlijnen kan worden voldaan. Er is geen generieke oplossing, daarvoor zijn gemeenten en schoolgebouwen te verschillend, maar gemeente en school kunnen samen het gesprek aan gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn in een schoolgebouw. De conclusie kan dan ook zijn dat de gebruikelijke samenwerking met het inrichten van een stemlokaal op de school deze keer echt niet mogelijk is. 
 

Doorgaan onderwijs staat voorop  

Scholen krijgen in deze tijd veel voor hun kiezen, wat maakt dat het fungeren als stemlokaal niet ideaal is. Maar de PO-Raad ziet ook de bijdrage van schoolgebouwen aan het goed laten verlopen van het democratisch proces. Het is uiteindelijk aan het schoolbestuur om te beslissen of een stemlokaal in het schoolgebouw gerealiseerd kan worden. Daarbij staat voorop dat dit het onderwijs aan leerlingen niet in de weg mag staan.  
 
 

Schoolgebouw

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten