Nieuws

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De leidraad geeft aan welke functies een ouder- en jeugdsteunpunt moet vervullen en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Daarnaast geeft de leidraad praktische tips voor de oprichting.

De steunpunten gaan informeren, steunen en signaleren. Afgesproken is dat tegen het einde van het schooljaar 2021-2022 alle samenwerkingsverbanden een functionerend steunpunt hebben, doordat in ieder geval de informatiefunctie volledig is opgezet, en dat ze concrete plannen hebben voor steunen en signaleren. Omdat sommige steunpunten al verder zijn, sluit de leidraad aan bij de verschillende regionale uitgangsposities.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden bij het oprichten gesteund met informatiebijeenkomsten, een expertgroep, praktijkvoorbeelden en landelijke informatie over passend onderwijs. Binnenkort volgt hier meer over.

Informatieplicht scholen blijft

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet, maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen. De inbreng van ouders en jeugdigen – in primair en voortgezet onderwijs - is erg welkom bij het opzetten van de steunpunten. Daarom aan u de oproep om ouders en jeugdigen die willen helpen door te sturen naar het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Vragen over de leidraad kunt u stellen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, implementatiepassendonderwijs@minocw.nl. Heeft u vragen over de ontwikkeling van de ouder- en jeugdsteunpunten in uw regio? Neem dan contact op met het samenwerkingsverband passend onderwijs waar u bij bent aangesloten of met:

  • Netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs: secretariaat@netwerklpo.nl
  • Ouders & Onderwijs: vraag@oudersenonderwijs.nl en 088 – 605 01 01
  • Sectorraad samenwerkingsverbanden vo: kerngroepsectorraadswvvo@gmail.com
  • LAKS: info@laks.nl en 030 - 790 09 10

Bekijk hier de leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’.