Nieuws

Meedenken over de kennisagenda voor het onderwijs? Meld je aan!

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is gestart met de ontwikkeling van een nationale kennisagenda voor het onderwijs. In deze kennisagenda worden de belangrijkste thema’s beschreven om met de ondersteuning van wetenschappelijke kennis en onderzoek kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. Wil je jouw ideeën delen? Meld je dan nu aan.

Aan de hand van input van onderwijsprofessionals en onderzoekers, worden er in de agenda verschillende vragen uitwerkt. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het onderwijs in Nederland verder verbeteren? Welke thema’s leven er in de sector en op welke thema’s zijn meer wetenschappelijke kennis en onderzoek nodig om kwalitatief hoogstaand onderwijs te (blijven) bieden? De antwoorden op deze vragen leiden uiteindelijk tot een gezamenlijke kennisagenda voor po, vo en mbo.

De ontwikkeling van de nationale kennisagenda wordt begeleid door het NRO. Hierbij staat co-creatie tussen leraren, schoolleiders, bestuurders en onderzoekers voorop. De PO-Raad vindt het belangrijk dat deze kennisagenda ontwikkeld wordt. Zo werken we samen aan dezelfde doelen voor goed onderwijs. De PO-Raad maakt dan ook deel uit van de klankbordgroep die bij het traject betrokken is. 

Iedereen die werkzaam is in het po, vo of mbo kan zijn ideeën voor de kennisagenda delen. Je kan je hiervoor aanmelden bij het NRO.