Nieuws

Meer duidelijkheid over scholensluiting

Sinds de aankondiging van de scholensluiting, gisteren, krijgt de PO-Raad veel vragen binnen over de lockdownregels en plichten die scholen vanaf woensdag hebben. We hebben nog niet alle antwoorden, maar geven bij deze verduidelijking over onder meer de komende drie dagen, noodopvang en werken in het schoolgebouw. 

Het onderwijs zet vandaag de schouders eronder om alles in orde te maken voor de scholensluiting per morgen. We zijn overvallen door de beslissing van het kabinet om alle scholen te sluiten en het is dan ook niet onze keuze. Omdat dit besluit bovendien met veel spoed genomen is, leven er bij scholen de nodige vragen. Wij nemen de vragen van onze leden uiteraard mee naar het ministerie van OCW en onze partners en geven je graag duidelijkheid over deze punten: 

Noodopvang

De noodopvang voor de kinderen van ouder(s) met een vitaal beroep is de verantwoordelijkheid van de organisatie die voor dat dagdeel sowieso aan de lat stond. Onder schooltijden regelt de school deze opvang, buiten schooltijden en in vakanties doet de kinderopvang dat, mits ouders al een contract bij hen hebben.   
Hiernaast is er noodopvang voor kwetsbare kinderen. Die opvang onder schooltijd is letterlijk voor eigen rekening van de scholen: je moet die zelf regelen en zelf financieren.  In de kinderopvang is er alleen noodopvang voor kwetsbare kinderen als zij een contract met de kinderopvang hebben. Let op: In tegenstelling tot het voorjaar is er in de kinderopvang dus geen sprake van avond-, nacht- of weekendopvang.

(v)so en sbo 

Het so en sbo gaan ook dicht. Het kabinet heeft voor VSO een uitzondering gemaakt. Er zijn namelijk drie groepen die op school mogen blijven komen: examenleerlingen, kwetsbare kinderen en leerlingen in de beroepsgerichte stroom. Deze groep leerlingen zal doorgaans zo'n groot aandeel van de vso-populatie uitmaken, dat men zich kan voorstellen dat een vso-school ervoor kiest om helemaal open te blijven. Vso-scholen krijgen daarom een uitzondering en de vrijheid om dit maatwerk te leveren.  
Voor (v)so- en sbo-scholen geldt dat ook zij gedurende schooltijden verantwoordelijk zijn voor opvang van kinderen met ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen.  

Kwetsbare kinderen

Wat een kwetsbaar kind is, daar gaat de school zelf over. Er zijn geen harde criteria. Het ministerie komt nog met een ‘denk aan’-richtlijn die richting geeft: denk aan kinderen in een ingewikkelde thuissituatie, met veel zorg in het gezin, met vve-indicatie, nieuwkomers.

Dagen tot de kerstvakantie

De komende drie dagen ben je niet verplicht afstandsonderwijs te verzorgen. Gebruik de tijd die je nodig hebt om afstandsonderwijs voor te bereiden. Uiteraard geldt voor scholen die hun online onderwijs op orde hebben, dat ze ervoor kunnen kiezen les te geven of een online kerstviering te organiseren. Dit is niet verplicht. Kijk naar jouw leerlingenpopulatie en wat die nodig heeft. 

Schoolgebouw

Het schoolgebouw mag gebruikt worden door leerkrachten om online onderwijs te geven. Leraren die thuis geen materiaal hebben, mogen naar school toe om online lessen te verzorgen. Uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Cruciaal beroep

Wie werkt in het onderwijs heeft een cruciaal beroep en kan dus een beroep doen op de noodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep heeft, mag er al een beroep op noodopvang gedaan worden. Een overzicht van cruciale beroepen vind je hier. 

Houd voor verdere informatie en verdere vragen onze website en lesopafstand.nl in de gaten.